Предавање: Конференцијско превођење

Владимир Павловић, конференцијски преводилац и инструктор за конференцијско превођење, одржао је предавање на тему: „Конференцијско превођење (консекутивно и симултано): струка и вокација“ у понедељак 18. априла 2016.

Објављено:

Предавање

Предавање је одржано  у Франкофоном центру за универзитетску успешност Универзитета у Београду (Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Булевар краља Александра 71, 2. спрат).

Предавач

Владимир Павловић је конференцијски преводилац акредитован код Европске комисије, Савета Европе, Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију у Хагу. Био је лектор за француски језик на Филолошком факултету БУ и на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, заменик директора Преводилачке службе Савезне владе СФРЈ. Бави се и књижевним превођењем.

Говорио је о:
– појму конференцијског превођења и честом бркању с другим сродним професијама;
– значају конференцијског превођења у културном и економском смислу (друга ставка у буџету ЕУ);
– кратком историјату усменог преводилаштва;
– преводиоцу као личности, одн. о језичким и ванјезичким компетенцијама неопходним за бављење конференцијским превођењем.