Недеља отвореног приступа 2012.

У организацији Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ и партнерских институција од 22. до 28. октобра 2012. године у оквиру Међународне недеље отвореног приступа (ОА Week – www.openaccessweek.org) организован je низ активности на промоцији принципа отвореног приступа научним информацијама.

Објављено:

Преглед дешавања

Понедељак, 22. октобар, био је обележен представљањем искустава и нових подухвата у вези са отвореним приступом у Универзитетској библиотеци у Београду. Било је речи о интегрисаној претрази извора у слободном приступу на новом сајту Универзитетске библиотеке, затим дигиталном репозиторијуму Универзитета у Београду „Phaidra“, водичима кроз научне области „LibGuides“ и alatima „Yahoo Pipes“ и „Walden’s Path“.

У уторак 23. октобра додељена су почасна звања „Архонт слободног приступа Универзитета у Београду“ за истраживаче и библиотекаре Универзитета у Београду. Добитници признања за 2012/13. годину су проф. др Младен Чуданов (Факултет организационих наука), проф. др Милош Бајчетић (Медицински факултет), Владимир Марковић (Сeктoр зa студиje и нaуку Унивeрзитeтa у Бeoгрaду), Јелена Јаћимовић, библиотекарка (Стоматолошки факултет) и Ана Ивковић, библиотекарка (Институт за онкологију и радиологију Србије). Добитници су у претходном периоду демонстрирали највиши степен професионалности у промоцији принципа отвореног приступа научним информацијама на Универзитету у Београду.

Четвртак, 25. октобар био је посвећен европским и светским институционалним изворима научних информација у отвореном приступу. Уводно предавање одржао је Обри Есканд из организације The European Library (TEL), након чега је представљена интегрисана претрага TEL-а на новом сајту Универзитетске библиотеке. У првом блоку предавања Биљана Косановић из Народне библиотеке Србије говорила је о позицији и видљивости Србије у европским и светским изворима научних информација, Богољуб Мазић (Универзитетска библиотека) је представио дигитални репозиторијум „Phaidra“, а Адам Софронијевић (Универзитетска библиотека) је говорио о новом феномену масивних отворених онлајн курсева (MOOC). Други блок предавања је отворила Мирјана Поповић из Светске банке презентацијом о отвореном приступу статистичким базама, стручним радовима и публикацијама, након чега је Невенка Антић, Creative Commons Serbia, говорила о отвореној дигиталној Creative Commons стaндaрдизaциjи и нaучној интeрaкциjи, да би Ведран Вучић из GNU Linux центра на крају представио техничке стандарде за објављивање садржаја отвореног приступа.

Библиотекари и корисници имали су прилику да у среду и петак сазнају нешто више о отвореном приступу за кориснике, односно едукацији и радионицама које се редовно одржавају у Универзитетској библиотеци.