Izložba: Otrgnut od zaborava akademik prof. dr Radoslav M. Grujić

U Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Beogradu u četvrtak, 8. 6. 2023. godine u 13.00 časova otvara se izložba posvećena životu i delu akademika Radoslava Grujića.
Autori izložbe su Igor Živanović, Milutin Šahović, Nikola Krsmanović. 

Objavljeno:

Otrgnut od zaborava akademik prof. dr Radoslav M. Grujić
Otvaranje izložbe 8. 6. 2023. godine u 13.00 časova

U Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Beogradu otvara se izložba posvećena životu i delu velikog srpskog poslenika, pravoslavnog teologa, profesora, istoričara, istoričara književnosti i akademika, Radoslava Grujića (1878–1955). U nizu nepravedno zapostavljenih, često i zaboravljenih velikana naše naučne misli, nažalost, bio je i Radoslav Grujić. Ovom izložbom nastojimo da tu nepravdu ispravimo i da osvetlimo najznačajnije doprinose ovog velikana na polju nauke, umetnosti i kulture. Njegov doprinos istorijskom, verskom, nacionalnom i kulturnom identitetu je neizmeran, moguće je reći i bez premca. Pomenimo samo otkrivanje zemnih ostataka cara Dušana, prilikom iskopavanja Crkve svetih Arhangela u Prizrenu, spasavanje moštiju kneza Lazara, cara Uroša i despota Stefana Štiljanovića, te popise i atribucije velikih srpskih spomenika kulture. Na izložbi će biti prikazani izabrani radovi Radoslava Grujića iz svih polja interesovanja. Izložbu će pratiti i katalog, sa bibliografijom radova, biografijom i sistematizovanim naučnim materijalom, kao i literatura o njegovom životu i delu.

Autori izložbe su Igor Živanović, Milutin Šahović, Nikola Krsmanović.