IZLOŽBA O JOZEFU ŠUMPETERU

U Univerzitetskoj biblioteci “Svetozar Marković“ u Beogradu priređena je izložba na temu „Jozef Šumpeter u e-okruženju akademskog bibliotekarstva Srbije“. Ova izložba je postavljena povodom 140 godina od rođenja čuvenog ekonomiste, Jozefa A. Šumpetera (1883 – 1950)

Objavljeno:

IZLOŽBA O JOZEFU ŠUMPETERU

 

U Univerzitetskoj biblioteci “Svetozar Marković“ u Beogradu priređena je izložba na temu „Jozef Šumpeter u e-okruženju akademskog bibliotekarstva Srbije“. Ova izložba je postavljena povodom 140 godina od rođenja čuvenog ekonomiste, Jozefa A. Šumpetera (1883 – 1950). Rođen u Treštu, u Moravskoj (tadašnja Austro-Ugarska), Šumpeter je završio kao profesor Harvardskoj univerziteta na kom je predavao do svoje smrti. Preminuo je u Konektikatu, SAD.

Ne deli nas mnogo od trenutka kada se navršilo sedam decenija od smrti ovog velikog naučnika. Autorka ove izložbe o Jozefu Šumpeteru je mr Vesna Župan, Viši dipl. bibliotekar i ujedno Dipl. informator savetnik iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u Beogradu. Vesna Župan priredila je do sada više izložbi pod svodom Univerzitetske biblioteke u Beogradu. Na otvaranju izložbe, 9. februara 2023, u Frankofonom centru, govorili su recenzenti kataloga tj. prof. dr Petar Đukić i prof. dr Dejan Molnar. Autorka izložbe i kataloga, mr Vesna Župan održala je, tom prilikom, svoju prezentaciju na temu „Jozef Šumpeter u e-okruženju akademskog bibliotekarstva Srbije“.

Istaknut teoretičar, Jozef Šumpeter ostavio je iza sebe brojna dela iz ekonomskih nauka. Autor je velikog broja knjiga i još većeg broja članaka. Upamćen je, naročito, po svojoj Teoriji ekonomskog razvoja. U samoj srži njegovog učenja jesu preduzetničke inovacije za koje se svesrdno zalagao. Među najpoznatijim delima Jozefa Šumpetera jesu Kapitalizam, socijalizam i demokratija, zatim Teorija privrednog razvoja i Istorija ekonomske analize.

Izložba o kojoj je ovde reč obuhvata građu iz fonda Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u Beogradu. Na osnovu izloženog materijala stiče se uvid u to čime od Šumpeterovih dela raspolaže naša Biblioteka na engleskom, a šta je prevedeno na srpski jezik. Mada naša Biblioteka ima znatno manje radova Jozefa Šumpetera od onoga što je on objavio, omogućeno je korisnicima da te radove vide zato što je izbor prilikom nabavljanja literature bio pažljiv, dobro osmišljen i pronicljiv, a s obzirom na hroničan nedostatak sredstava koji prati bibliotečko-informacionu delatnost. Nakon skidanja izložbe, učlanjeni korisnici mogu da pozajme literaturu pod odgovarajućom signaturom. Katalog izložbe objavljen je na CD-u, a u pripremi je i štampana forma. Izložba će biti otvorena do 3. marta 2023.

Prezentacija
Snimak sa otvaranja izložbe možete pogledati ovde