Дигитална грађа посебних збирки

Колекција мапа и карата Универзитетске библиотеке попуњава се од самог почетка рада библиотеке па до данашњих дана. Претежно су набављане куповином али поседујемо и значајан број карата које су поклоњене. Махом су то поклони истакнутих библиофила и дародаваца.

Објављено:

Колекција мапа и карата Универзитетске библиотеке попуњава се од самог почетка рада библиотеке па до данашњих дана. Претежно су набављане куповином али поседујемо и значајан број карата које су поклоњене. Махом су то поклони истакнутих библиофила и дародаваца. Наравно, издваја се поклон угледног Сенћанина, библиофила и велепоседника, Јоце Вујића (1863-1934). Он је у својој кући у родној Сенти отворио први приватни Музеј почетком 20. века и у њему је изложио 10.000 раритетних књига, Збирку архивских докумената, нумизматичку збирку, 400 слика из периода бидермајера и романтизма, као и етнографске предмете. Изузетан културни прегалац, Јоца Вујић је тестаментарно завештао своју приватну библиотеку и збирку архивских докумената Универзитету у Београду и Универзитетској библиотеци. Неке од карата које поседујемо у нашој колекцији управо потичу из Вујићевог музеја и носе печат његовог Музеја. Једна од карата коју представљамо јавности је из колекције Опсада Београда која броји 12 карата које су претежно рађене техником бакрореза осим једне која је цртана руком. На овој карти је представљен план битке од 16. августа 1717. године. У питању је географска карта која је ручно цртана ферогалотанинским мастилом, касније обојена техником акварела.

Колекција мапа и карата Универзитетске библиотеке броји неколико стотина јединица. Један део колекције чува се у Одељењу реткости под посебним условима који су прописани за ову врсту грађе. Карте морају бити смештене положено у специјалне витрине. Не смеју бити изложене директном утицају сунчевих зрака и светлости. Просторија мора имати регулисану температуру и степен влажности, тако да влажност буде 50-60% а температура просторије 15-20 степени. Ово су услови који обезбеђују дужи век трајања овако осетљиве грађе попут карата и мапа.

Колекција Универзитетске библиотеке садржи карте и мапе из периода од 16. до 21. века. У Одељењу реткости чувају се карте из 16, 17 и 18. века а остале карте новијег датума чувају се у општем магацину где се чувају и књиге. Карте су углавном самосталне али имамо и карата у оквиру публикација, уџбеника или пак у атласима. Све карте и мапе доступне су корисницима свакодневно под одређеним условима. Да би максимално заштитили некњижну грађу од пропадања, хабања и уништавања настојимо већ годинама уназад да дигитализујемо ту врсту грађе и у дигиталном облику понудимо корисницима. Овим пројектом коначно се отпочело са тим процесом.

Портал – Дигитална грађа посебних збирки