Грађанска наука – Смернице за примену CeOS принципа у земљама Западног Балкана

Представљамо вам коначан документ који садржи смернице за примену CeOS принципа у земљама Западног Балкана под називом Roadmap on CeOS in the Balkans. Документ је настао као резултат активности на пројекту CeOS_SE – Citizen-Enhanced Open Science in Southeastern Europe Higher Education Knowledge Hubs (Подршка грађана принципима отворене науке у високом образовању у земљама Југоисточне Европе).

Објављено:

 

Представљамо вам коначан документ који садржи смернице за примену CeOS принципа у земљама Западног Балкана под називом Roadmap on CeOS in the Balkans. Документ је настао као резултат активности на пројекту CeOS_SE – Citizen-Enhanced Open Science in Southeastern Europe Higher Education Knowledge Hubs (Подршка грађана принципима отворене науке у високом образовању у земљама Југоисточне Европе).

Пројекат CeOS_SE припада породици Erasmus+ пројеката који координира Асоцијација европских истраживачких библиотека – LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche, Association of European Research Libraries), а финансира Европска унија у периоду 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Београду један је од партнера у поменутом пројекту и носилац четвртог програмског пакета у оквиру кога је и настао овај документ.

Грађанска наука подразумева активно учешће јавности у научноистраживачким пројектима. Она може имати много облика, укључујући прикупљање података, спровођење експеримената или анализу података. Омогућава појединцима и заједницама да учествују у научним истраживањима, допринесу научним открићима и боље разумеју научне проблеме. Активности грађанске науке осмишљене су како би унапредиле образовни, научни, иновативни и друштвени потенцијал у вези са отвореном науком, а спроводе их високошколске установе и библиотеке.

Смернице се заснивају на сазнањима земаља Западног Балкана и њиховог приступа примени отворене и грађанске науке. Обухватају искуства из осам земаља: Србије, Хрватске, Грчке, Бугарске, Босне и Херцеговине, Северне Македоније, Црне Горе и Кипра, који је укључен у анализу иако није део Балкана.