Seminar „Podrška građana principima otvorene nauke u visokom obrazovanju u zemljama Jugoistočne Evrope“

U Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u ponedeljak, 12. juna 2023. održaće se seminar posvećen promociji rezultata i aktivnosti na projektu CeOS_SE – „Podrška građana principima otvorene nauke u visokom obrazovanju u zemljama Jugoistočne Evrope“

Објављено:

U Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u ponedeljak, 12. juna 2023. održaće se seminar (Multiplier event) posvećen promociji rezultata i aktivnosti na projektu CeOS_SE – „Podrška građana principima otvorene nauke u visokom obrazovanju u zemljama Jugoistočne Evrope“ (http://ceosse-project.eu/).

Organizator seminara je Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ u Beogradu kao jedan od partnera u pomenutom projektu. CeOS_SE deo je Erasmus+ projekata koji koordinira Asocijacija evropskih istraživačkih biblioteka – LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries), a finansira Evropska unija u periodu 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024.

Fokus seminara je predstavljanje nacrta „Smernica za primenu CeOS principa u zemljama Zapadnog Balkana (Roadmap on CeOS in the Balkans)“ zainteresovanim stranama u regionu. U cilju kreiranja konačnog dokumenta, tokom trajanja seminara obaviće se i konsultacije sa učesnicima, u smislu kreiranje politika vezanih za građansku nauku na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Agenda seminara nalazi se u prilogu.

Srdačan pozdrav u ime CeOS_SE tima UBSM