МЕСЕЦ ФРАНКОФОНИЈЕ – МАРТ 2023. У ФРАНКОФОНСКОМ ЦЕНТРУ У.Б.

МЕСЕЦ ФРАНКОФОНИЈЕ – МАРТ 2023. У ФРАНКОФОНСКОМ ЦЕНТРУ У.Б.
УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА « СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ », БУЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА 71, II сп.

Објављено:

Среда, 15. март у 16ч
Поетика Плејаде
предавање о Плејадиној поетици држи проф. др Јелена Новаковић, председница Друштва за културну сарадњу Србија-Француска

Четвртак, 16. март у 10ч
Réflexion sur les langues et la langue française au XVIe siècle
(Разматрања о језицима и француски језик у XVI веку)
предавање на француском, без превода, о статусу и развоју француског језика у Ренесанси, држи професор Филип Бонолас (Француска школа у Београду и Филолошки факултет УБ)

Четвртак, 16. март у 18ч
Зари, Сати, патафизика
Предавање о Алфреду Зарију, Ерику Сатију и патафизици, држи Милош Константиновић, преводилац

Среда, 22. март у 17ч
Ди Белеово песништво
предавање држи проф. др Јелена Новаковић, председница Друштва за културну сарадњу Србија-Француска

Четвртак, 23. март у 18ч
Ани Ерно – исписивање живота
Предавање о делу Ани Ерно, добитнице Нобелове награде за књижевност, држи Бранка Гератовић Ивановић, Филолошки факултет Универзитета у Београду