Aуторски профили за еНауку: Отварање, одржавање, повезивање

Ажурирано:

 

 

Садржај семинара

Тема програма је одржавање и повезивање једнозначних идентификатора аутора, како би  у наступајућем концепту Отворене науке били правилно идентификовани сви актери. Повезивање аутора и институција са резулатима научноистраживачког рада, укључујући отворене податке, представља императив како би се олакшано пратила евалуација рада и развој науке и образовања. Добра комуникација свих актера, почев од финансијера до грађана омогућава развој целог друштва.

 

Тема курса

Тема се конкретизује кроз детаљно упознавање полазника са дигиталним алатима и технологијама које омогућавају једнозначну идентификацију истраживача на различитим платформама, пре свега ORCID, ResearcherID Google Scholar, као и упознавање са могућностима повезивања са другим системима, што је од велике важности за библиотекаре националних, висoкошколских, специјалних и јавних библиотека.

 

Опис програма

Објашњење постојећих платформи за препознавање истраживачког корпуса.

Пријављивање и отварање налога на платформама:

  1. ORCID
  2. ResearcherID
  3. Google Scholar

Успостављање везе између поменутих идентификатора, веза са Scopus Author профилом  и системом E-CRIS.SR

 

Циљна група

Високошколски библиотекари, али и сви други запослени у библиотечко-информационој делатности са искуством у претраживању различитих извора информација.

 

Припрема за семинар

Потребно је да полазници отворе налоге према упутствима које ће добити по пријави на курс.

 

Трајање курса

Курс траје 1 дан / 6 сати. Број полазника од 16 до 20.

 

Пријављивање

Пријавите се на курс путем имејла: vesnaa@kg.ac.rs и stijepovic@unilib.rs

 

Предавачи

Весна Абадић, Марија Гордић, Др  Сања Антонић,  Миле Стијеповић