Цитираност

Цитираност

Цитираност

Универзитетска библиотека израђује библиографије цитираних радова за истраживаче. Ово је један од критеријума за добијање научних звања и пројеката од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Ажурирано:

Шта истраживач треба да зна?

Цитираност се утврђује искључиво на основу цитатне базе Web of Science  коју издаје Clarivate Analytics,  Philadelphia. База обухвата преко 10.000 најутицајнијих часописа.

Захтеви за израду библиографије цитираних радова се шаљу путем електронског формулара.

Шта истраживач треба да припреми?

Поред основних података о истраживачу, треба припремити комплетну, хронолошки сређену библиографију, са тачним редоследом аутора у вишеауторским радовима. Претраживање цитираности радова се ради тако што се сваки рад из приложене библиографије посебно претражује према првом аутору рада.
Упутство / Пример за писање библиографије

Како се шаље захтев?

Захтев за израду библиографије цитираних радова шаље се електронским путем. Неопходно је попунити формулар који се налази на сајту Библиотеке.

Специјални захтев за израду библиографије хетероцитата

Библиографија хетероцитата ради се по специјалном захтеву. Максималан број хетероцитата је 30 и наплаћује се по вишој цени од 80,00 динара по хетероцитату + цена претраживања.

Можете контактирати библиотекаре путем електронске поште citiranost@unilib.rs или добити више информација на телефон 011 3370 160

Рок за израду

Плаћање се обавља према важећем ценовнику путем рачуна (уколико рачун измирује  институција) или готовински (уколико корисник плаћа лично).

Рок за израду прегледа цитираности је до 10 радних дана од дана пријема захтева.

За добијање библиографије цитираних радова није потребно учлањење у Библиотеку.

Контакт: citiranost@unilib.rs

Базе

Цитираност се спроводи према базама података Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, односно према ISI Web of Science, чиме се подстиче неопходна позитивна селекција у српској науци.

1996-данас Web of Science, који обухвата:

  • Science Citation Index Expanded (SCI) – oкo 7.100 часописа
  • Social Science Citation Index (SSCI) – oкo 2.100 часописа
  • Arts and Humanities Citation Index (AHCI) – oкo 1.200 часописа

1980-1995 CDROM издања:

  • SCI, период 1980-1995 – oкo 3300 часописа
  • SSCI, период 1981-1995 – oкo 1500 часописа

Ранији период, папирно издање:

  • 1961-1980.

Ценовник за израду библиографије цитираних радова

Ценовник за израду библиографије цитираних радова одобрен је од Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН)

– последњих 6 година 800,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара

– од 1980. године до данас 1.600,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара

– од 1963. године до данас 2.400,00 динара + по пронађеном цитату 40,00 динара

– Израда Hirsch-index-a (h-index) према базама WoS и Scopus 1000,00 динара

Ценовник по специјалном захтеву за израду библиографије хетероцитата

– последњих 6 година 800,00 динара + по пронађеном хетероцитату 80,00 динара

– од 1980. године до данас 1.600,00 динара + по пронађеном хетероцитату 80,00 динара

– од 1963. године до данас 2.400,00 динара + по пронађеном хетероцитату 80,00 динара