КоБСОН

КоБСОН

КоБСОН

За све истраживаче који желе живу везу са најновијим научним трендовима у свету, КоБСОН нуди приступ електронским научним изворима (чaсoписима, књигама, бaзама пoдaтaкa). Ово језгро савремене српске научноистраживачке праксе тренутно омогућава претрагу прeкo 35.000 чaсoписa у пунoм тeксту и више од 100.000 књигa.

Ажурирано:

О Конзорцијуму

Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН) је облик организовања библиотека Србије. Иницијативу за формирање Конзорцијума су покренуле новембра 2001. водеће научне библиотеке у Србији: Народна библиотека Србије – Београд, Библиотека Матице српске – Нови Сад, Универзитетска библиотеке „Светозар Марковић“ – Београд, Универзитетска библиотеке „Никола Тесла“ – Ниш, Универзитетска библиотеке – Крагујевац, Библиотека САНУ – Београд, Заједница универзитетских библиотека.

Основни циљеви удруживања су оптимизована набавка страних научних информација, прелазак са папирних издања на електронска, унапређење приступа електронским информацијама, промоција домаћег научног издаваштва.

Шта све КоБСОН ради

КоБСОН обезбеђује новчана средства за набавку научних информација, промоцију или едукацију, путем пројеката у земљи и иностранству, управља прибављеним новчаним средствима, одлучује о набавци научних информација, након анкетирања свих заинтересованих чланица и детаљне анализе, преговара са издавачима (добављачима) часописа и база података у циљу што повољније набавке, потписује лиценцне уговоре о коришћењу претплаћених сервиса, креира, ажурира и одржава веб страницу доступну свим крајњим корисницима у Србији, инсталира и одржава све мрежне базе података на централном рачунару, а које морају бити доступне свим корисницима, прати искоришћеност набављених научних информација и о томе извештава финансијере Конзорцијума.

[текст преузет са сајта КоБСОН-а]