Katalog biblioteke

Elektronski katalog

Katalog biblioteke

Danas je gotovo nemoguće zamisliti biblioteku bez elektronskog kataloga. U katalogu Univerzitetske biblioteke nalazi se skoro 300.000 zapisa koje je moguće pretražiti prema željenom autoru, naslovu, izdavaču, i drugim podacima. Preostali deo lisnog kataloga moguće je pretražiti i pregledati elektronski u okviru posebnog sistema digitalnog lisnog kataloga.

Ažurirano:

Elektronski katalog

Elektronski katalog Univerzitetske biblioteke dostupan je 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno. U bilo koje doba korisnici biblioteke mogu da pristupe katalogu, pretraže ga prema zadatim parametrima, te ukoliko pronađu željenu literaturu, rezervišu je putem servisa Moja biblioteka.

Moja biblioteka

Ukoliko korisnik želi odmah da naruči knjigu, potrebno je da se uloguje u servis Moja biblioteka i izabere publikaciju koju želi. Ukoliko je publikacija naručena u toku radnog vremena, korisnik će mejlom dobiti obaveštenje da publikaciju može podići u Odeljenju cirkulacije (na pultu). Može se desiti da je knjiga kod nekog drugog korisnika, u tom slučaju može da se rezerviše.

Da bi se koristio ovaj servis, potrebno je otvoriti nalog za pristup kod bibliotekara na pultu ili u katalogu.

Digitalizovani lisni katalog

U okviru projekta „Izrada celovitog elektronskog kataloga Univerzitetske biblioteke ‘Svetozar Marković’” koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja u 2015. godini, digitaliozovan je lisni katalog Univerzitetske biblioteke. Time je omogućeno pretraživanje celokupnog fonda biblioteke elektronskim putem preko digitalizovanog lisnog kataloga i sistema Cobiss. Digitalizovani lisni katalog sastoji se od:

– Latiničnog kataloga 1 koji obuhvata publikacije od osnivanja Biblioteke do 1963. godine;

– Latiničnog  kataloga 2 koji obuhvata publikacije od 1963 do 1998. godine;

– Ćiriličnog kataloga koji obuhvata publikacije od početka katalogizacije po osnivanju Biblioteke do 1963;

– Katalog Periodike

– Katalog Odeljenja stare i retke knjige.

Svi katalozi mogu se pretražiti u okviru sistema za prikaz i pretragu digitalnih lisnih kataloga na Univerzitetu u Insbruku.