Univerzitet u Beogradu, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković”

Ivan Đaja na Vikipediji

Ivan Đaja

Ivan Đaja na Vikipediji

Оја Кринуловић Ђорђе Стакић

Vikipedija je slobodna Internet enciklopedija, osnovana 15. januara 2001. godine na engleskom jeziku. Početkom 2015. godine Vikipedija postoji na 287 različitih jezika, među kojima je i srpska verzija, pokrenuta 2003. godine, sa preko 310.000 članaka koji pokrivaju širok spektar tema.

Osim tema od opšteg i globalnog značaja, tu su pokrivene i mnoge lokalne teme. Sadržaj Vikipedije je pod slobodnom Creative commons licencom koja omogućava da se svaki tekst dopunjava i menja učestvovanjem velikog broja Internet korisnika. Uređivanje Vikipedije tehnički nije mnogo zahtevno, pa je to omogućilo da se u pisanje Vikipedije uključuju ne samo korisnici koji imaju veće tehničko znanje, nego i šira grupa ljudi sa znanjem koje mogu da podele sa ostalima.

U člancima na Vikipediji navode se proverljive reference, što povećava njenu pouzdanost. Svaka izmena članka se čuva u istoriji stranice i može se pristupiti svim ranijim verzijama strane. Sve izmene na člancima proveravaju administratori i patroleri.

Vikimedija Srbije je organizacija koja se bavi clobodnim znanjem, njegovim sakupljanjem i umnožavanjem na neprofitan način. Ima cilj da popularizuje znanje i ostvari veću vidljivost informacija, kao i stvaranje i oslobađanje sadržaja i njegovo postavljanje na Vikimedijinu ostavu pod slobodnom licencom.

Na Vikipediji Srbije se nalazi članak o Ivanu Đaji, istaknutom srpskom biologu i fiziologu, profesoru i rektoru Univerziteta u Beogradu, redovnom članu Srpske akademije nauke i umetnosti i osnivaču Fiziološkog zavoda i Katedre za fiziologiju, prve među Južnim Slovenima.

Članak na Vikipediji ima za cilj da širu javnost upozna sa likom i delom prof. dr Ivana Đaje, koji je naš najuspešniji fiziolog i osnivač Beogradske škole fiziologije. Strukturno je podeljen na nekoliko poglavlja, koja obuhvataju biografiju, naučni rad, reference, literaturu i drugo. Osim ovih podataka, u članku je prikazano nekoliko fotografija našeg naučnika, zatim skica njegovog uređaja za merenje potrošnje kiseonika pri disanju, kao i skenirane naslovne strane pojedinih publikacija čiji je Ivan Đaja autor ili su posvećene njemu. Fotografije i skenirane naslovne strane pojedinih publikacija se nalaze na Vikimedijinoj ostavi.

Ovaj članak se nalazi na veb adresi http://sr.wikipedia.org/wiki/Иван_Ђаја