Univerzitet u Beogradu, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković”

Izbor iz popularne literature

Ivan Đaja

Izbor iz popularne literature

Aleksandra Popović

Ivan Đaja, iako izuzetan naučnik svetskog glasa, trudio se da populariše nauku kad god je bio u mogućnosti. Prikazani su neki delovi tekstova iz bogatog fonda Univerzitetske biblioteke svrstani u popularnu literaturu.

D-r Ivan Đaja: Pogled u život (1955)

„Kratka poglavlja ove knjižice ne čine povezanu celinu. To su listići iskidani iz knjige o životu. Govora je u njima o mnogo čemu: o materiji i energiji, o životinji i biljci, o hrani i odelu, o vrućini i zimi, o srcu i mozgu, o životu i smrti... sve to letimice i začinjeno kojom pričicom. Nadam se da će ove stranice pozabaviti čitaoca, a možda ga i poučiti i uputiti na razmišljanje.“

Pogled u život (PDF)

Ivan Đaja: Kako se hranimo? (1935)

„Zašto se hranimo?
Da bi se odgovorilo na ovo pitanje nije potrebno pozivati nauku u pomoć, jer svako zna da se hranimo da bismo održali život. Znamo da život treba snabdevati materijom i snagom, jer se naše telo neprekidno troši, i isto tako proizvodi neki unutrašnji i spoljašnji rad. Hrana je izvor potrebne materije i potrebne energije.“

Kako se hranimo? (PDF)

Aleksandra N. Kusaković: Knjiga o cveću (1953). Predgovor Ivan Đaja

„Ova knjiga će uneti u domove sveži dah cveća i zelenila. To nije knjiga kojom se prodire u biljni svet da bi se dokučile tajne njegova života, kao što čini nauka Botanika. A koliko toga ima i u ovoj knjizi, to je sa namerom da, obratno, svet cveća i biljaka prodre u naš život.“

Knjiga o cveću (PDF)