ZBUS

Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji

ZBUS

Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji postoji da bi razvijala i promovisala bibliotekarsku struku i unapredila profesionalni i materijalni status zaposlenih u bibliotekama članicama.

Ažurirano:

Počeci

Godine 1992. osnovana je Zajednica visokoškolskih biblioteka Srbije, sa sedištem u Univerzitetskoj Biblioteci „Svetozar Marković”. Zajednici se pridružuju biblioteke svih šest univerziteta u Republici i biblioteke većih naučnih instituta. U trenutku osnivanja Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji (ZBUS) je brojala pedesetak članova, a danas ih ima sto pedeset i sedam.

Vizija

Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji u budućnosti će predstavljati izvor i stecište znanja, informacija i veština potrebnih bibliotekama članicama da efikasno i kvalitetno ispunjavaju zahteve svojih korisnika i lokalnih zajednica kojima služe. Zajednica će predstavljati centralno čvorište mreže koja povezuje biblioteke članice, a kroz koje će proticati informacije potrebne za uspešno poslovanje bibliteka članica. Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji će biti spona biblioteka članica ka okruženju. Ona će predstavljati interese i potrebe biblioteka članica ali će i artikulisati zahteve koje pojedinci – korisnici i društvo kao celina postavljaju bibliotekama članicama.

Ciljevi

Svoju Misiju Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji ostvaruje ispunjavanjem sledećih ciljeva:

Stalno unapređenje kvaliteta usluga biblioteka članica.
Utvrđivanje i sprovođenje zajedničkih ciljeva, politika i strategija biblioteka članica vezanih za razvoj bibliotečko-informacione delatnosti u Srbiji.
Usvajanje preporuka za standardizaciju kvaliteta rada biblioteka, zaštitu fondova, izgradnju zajedničkih depozita, permanentno obrazovanje bibliotekara i realizaciju međunarodne saradnje.
Ostvarivanje saradnje sa svim relevantnim činiocima u matičnim institucijama u cilju izgradnje digitalnih repozitorijuma koji bi obuhvatali naučnu i stručnu produkciju svih saradnika i odabrane edukacione materijale.
Ostvarivanje saradnje stručnjaka zaposlenih u bibliotekama članicama i ostalih relevantnih činilaca u cilju izrade materijala i realizacije programa za unapređivanje informacionih znanja građana, a u skladu sa ciljevima, politikama i strategijama Zajednice.
Organizovanje stručnih skupova, realizacija izdavačke delatnosti i preduzimanje ostalih aktivnosti u cilju informisanja stručne i šire javnosti o rezultatima rada Zajdenice.
Promovisanje vrednosti informacionog društva i aktivnosti koje doprinose njegovoj izgradnji.