Pogled preko ulice na zgradu Biblioteke

Stručna zvanja

Pogled preko ulice na zgradu Biblioteke

Komisija za dodelu zvanja u visokoškolskim bibliotekama Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ razmatra prijave kandidata iz visokoškolskih ustanova u Srbiji i na osnovu njih utvrđuje predlog koji prosleđuje Republičkoj komisiji za dodelu viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti  (Narodna biblioteka Srbije). 

Ažurirano:

Stručna zvanja u visokoškolskim bibliotekama

Zainteresovani kandidati bi trebalo da, pre podnošenja prijave, pogledaju dokumenta u prilogu, najpre Pravilnik sa Bodovnom listom, a potom i odredbe Zakona. Za sve dodatne informacije, mogu da se obrate kolegama iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“.

Kontakt i informacije
dr Dragana Stolić, predsednik Komisije
060/3370-516
stolic@unilib.rs

Oja Krinulović,sekretar
okrinulovic@unilib.bg.ac.rs


Dokumenti 

Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti (Sl. glasnik RS, br. 52/11)
Pravilnik o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti (Sl. glasnik RS, br. 22/13)

Dokumetacija koju kandidat treba da priloži:

– Zahtev za sticanje višeg stručnog zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti

– Fotokopija diplome o stečenom obrazovanju

– Fotokopija uverenja o položenom stručnom  ispitu

Biografija (Šta treba da sadrži CV)

Bodovna lista objavljenih stručnih radova iz oblasti bibliotekarstva i informacionih nauka i drugih stručnih aktivnosti utvrđena Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti

– Originali ili kopije radova

– Potvrda o dužini radnog staža u bibliotečko-informacionoj delatnosti koju izdaje ustanova u kojoj je kandidat zaposlen

– Dokaz o poznavanju informaciono-komunikacione tehnologije (ECDL ili druge potvrde i sertifikati o poznavanju rada na računaru, licenca za rad u elektronskim informacionim izvorima i bazama podataka i slično)

– Preporuka  rukovodioca  ustanove u kojoj su analizirani i ocenjeni stručnost, kvalitet i radni učinak  kandidata

Podaci za uplatu

Naknada za troškove rada Republičke komisije za dodelu viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti iznosi:
– za zaposlene sa višim obrazovanjem u skladu sa ranije važećim propisima, zaposlene sa visokim obrazovanjem I i II stepena: 5.900,00 dinara, i
– za zaposlene sa srednjim obrazovanjem: 5.200,00 dinara.

Žiro račun Ministarstva kulture i informisanja:
840-31120845-93, poziv na broj 3402347040174231407, model 97.
Svrha uplate:
Naknada troškova rada Republičke komisije za dodelu viših stručnih zvanja u bibliotečko-
informacionoj delatnosti.