Javne nabavke

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12) koji se primenjuje od 1. aprila 2013. godine objavljuje oglase i ostale relevantne sadržaje u postupcima javnih nabavki.

Ažurirano:

Trenutno nema otvorenih poziva.