Univerzitetska biblioteka na početku karijere

Istorijat

Univerzitetska biblioteka na početku karijere

Univerzitetska biblioteka predstavlja jedinstveno svedočanstvo o razvoju društva u celini u jednom istorijskom trenutku i veoma upečatljivo ilustruje stanovište države koja je posle Prvog svetskog rata, svim silama nastojala da nadoknadi propušteno i da stane u red razvijenih zemalja, prepoznajući značaj obrazovanja u tom procesu.

Ažurirano:

Istorijat Univerzitetske biblioteke

Dodela odlikovanja Josipa Broza Tita, 1976.

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ u Beogradu jedna je od najvećih naučnih biblioteka na Balkanu i matična visokoškolska biblioteka u Srbiji, sa najvažnijom funkcijom da odgovori nastavnim i naučnim potrebama akademske populacije – studenata, univerzitetskih profesora i istraživača.

Ko je bio Endru Karnegi?

Endrju Karnegi

Krajem 1920. godine, uprava Karnegijeve zadužbine je srpskoj vladi poklonila 100.000 dolara za podizanje prve namenski zidane biblioteke u Srbiji, Univerzitetske biblioteke. Ko je bio Endru Karnegi i kakva je njegova uloga u izgradnji biblioteka?