Тихомир Р. Ђорђевић

150 година од рођења

Тихомир Р. Ђорђевић (1868–1944) сматра се једним од утемељивача српске етнологије. Био је професор етнологије на Београдском универзитету и редовни члан Српске краљевске академије. Бавио се изучавањем народних обичаја, народне религије и веровања, потом друштвеним животом, народном медицином, насељима, одевањем, занатима. Поред проучавања српске народне културе проучавао је несловенске етничке групе на Балкану (Турке, Цинцаре, Јевреје, Албанце итд.), а посебно се бавио Ромима, који су били тема његове докторске дисертације, одбрањене у Бечу 1902. године. Био је међу првим научницима који су у својим истраживањима користили архивску грађу, као и упитнике и анкете приликом теренског рада.

Виртуелна изложба „Тихомир Р. Ђорђевић – 150 година од рођења“ постављена је поводом значајног јубилеја – једног и по века од рођења српског етнолога, фолклористе и академика Тихомира Р. Ђорђевића, и у склопу Међународног научног скупа Савремена српска фолклористика VI (2–4. новембар 2018, Тршић).

Изложба представља резултат сарадње Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ и Етнографског института САНУ, који у својим фондовима чувају драгоцене публикације и архивску грађу овог признатог научника.

Циљ изложбе је да се представе живот и научно дело Тихомира Р. Ђорђевића. Аутори изложбе су из његовог богатог научног опуса направили одабир грађе, оне која кроз дигитализоване прилоге сликовито илуструје његов живот и рад (фотографије, посвете аутора, рукописна и архивска грађа и др.). За ту сврху посебно је дигитализован часопис Караџић, који је Ђорђевић сам покренуо и издавао.