ReMaking Tesla: Дискусија „Друштвено предузетништво“

У оквиру Дана интерактивне едукације „ReMaking Tesla“ у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у понедељак, 5. јуна од 11-13 часова организује се дијалог „Друштвено предузетништво“.

Објављено:

ReMaking Tesla

У оквиру Дана интерактивне едукације „ReMaking Tesla“ у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у понедељак, 5. јуна од 11-13 часова организује се дијалог „Друштвено предузетништво“.

Тема

Како је могуће новим обликом сарадње задовољити  наизглед конфликтне потребе и могућности стартапова са једне стране, и друштвено ангажоване, едукативне институције културе са друге стране?

На стручном дијалогу ће мултидисциплинарни тим стручњака суочити различите аспекте овога изазова, повезати их са друштвеним и културним контекстом и сугерисати стратегијске приступе решавању овога дриштвено-економскога парадокса.

ReMaking Tesla (РеКреирање Тесле) су интерактивни дани радионица, демонстрација, лекција и дискусија одржаваних од стране интернационалих едукатора, истраживача и стручњака, са циљем ре-креирања Тесле у тимовима и појединцима.

tesla logo

Посетите вебсајт и Facebook страницу ReMaking Tesla.

flajer