„Нестаје ли француски језик из програма нефилолошких факултета у Србији?“

У петак 22. априла Ана Вујовић, редовни професор Учитељског факултета Универзитета у Београду, одржала је предавање на тему: „Нестаје ли француски језик из програма нефилолошких факултета у Србији?“. 

Објављено:

Предавање

Предавање је одржано у петак 22. априла 2016. у Франкофоном центру за универзитетску успешност Универзитета у Београду у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“.

У излагању „Нестаје ли француски језик из програма нефилолошких факултета у Србији?“ Ана Вујовић се осврнула на појам језика струке, на историјат француског као језика струке у нашем високом образовању, на његов садашњи положај на универзитету, те на разнородне чиниоце који би могли допринети да се тренутно стање побољша.

О предавачу

Ана Вујовић (1964, Београд) предаје на Учитељском факултету предмете Француски језик, Историја француске цивилизације и Савремена француска култура. Објавила је монографије Француска цивилизација у уџбеницима француског језика, Савремена француска култура, Српско-француска сусретања, Франкофонија у свету и код нас), и два универзитетска уџбеника француског језика (L’Education en France и Француски језик за студенте теологије), као  и преко 80 научних и стручних радова и приказа. Држала је предавања по позиву на Универзитету Париз IV – Сорбона и Универзитету Клод Бернар – Лион I. Сарађивала је на међународном ТЕМПУС пројекту DELFIS и на два домаћа научно-истраживачка пројекта (Промене у основношколском образовању – проблеми, циљеви, стрaтегије и Концепције и стратегије обезбеђивања квалитета базичног образовања и васпитања).