Академска и информациона писменост у сржи истраживачког процеса

Неда Здравковић, библиотекар на Универзитету у Окланду на Новом Зеланду, одржала је 19. септембра 2016. предавање у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“.

Објављено:

Предавање: „Академска и информациона писменост у сржи истраживачког процеса: Анализа факултетског програма, процес интеграције информационе писмености и дизајн електронског курса из области академског интегритета“

Предавач: Неда Здравковић (BA, DipLib, MLIS, PGCert, RLIANZA)

Неда Здравковић је библиотекар информационе писмености на Универзитету у Окланду на Новом Зеланду. Неда је допринела многобројним пројектима интеграције информационе писмености . Већ три године је координатор програма за докторанде на факултету. Неда ће представити процес  анализе различитих факултетских програма и пројекте интеграције информационе писмености који су остварени на факултетима Права, Филмских студија и Медицинског факултета у Окланду. Дизајн електронског курса Academic Integrity који је обавезан за све студенте универзитета у Окланду (укључујући и студенте докторских студија) ће такође бити приказан.