Позив за писање радова за часопис „Библиотекар“

Редакција научног часописа за библиотечко-информациону делатност „Библиотекар“ позива библиотекаре, информатичаре, конзерваторе, археографе, библиографе и све заинтересоване стручњаке да пошаљу своје радове за нови број часописа.

Објављено:

 

Редакција научног часописа за библиотечко-информациону делатност „Библиотекар“ позива библиотекаре, информатичаре, конзерваторе, археографе, библиографе и све заинтересоване стручњаке да пошаљу своје радове за нови број часописа.

Радове за први број часописа у 2019. треба слати на адресу секретара БДС (sekretar@bds.rs) у електронској форми најкасније до: 15. априла 2019. Обавештење о прихватању радова биће достављено најкасније до 30. априла 2019.

Редакција моли сараднике да при изради радова поштују Упутство за писање радова које можете преузети на сајту Друштва.