Конкурси за упис на мултидисциплинарне Студије при Универзитету у Београду

Универзитет у Београду је расписао конкурсе за упис на студијске програме мултидисциплинарних мастер академских и докторских студија у школској 2018/19. години. Конкурси су расписани за упис на 6 студијских програма мастер академских и 5 студијских програма на докторских студија.

Објављено:

Конкурси за упис на мултидисциплинарне Студије при Универзитету у Београду

Универзитет у Београду је расписао конкурсе за упис на студијске програме мултидисциплинарних мастер академских и докторских студија у школској 2018/19. години. Конкурси су расписани за упис на 6 студијских програма мастер академских и 5 студијских програма на докторских студија.

Мултидисциплинарне мастер академске и докторске студије настале су као заједничка потреба удружених факултета у саставу Универзитета. У реализацији студијских програма учествују наставници и сарадници различитих факултета и института који су у саставу Универзитета, а настава се изводи у просторијама Капетан-Мишиног здања на Студенстком тргу. Настава на студијским програмима усаглашена је са принципима Болоњске декларације.

Студије при Универзитету настале су 1970. године оснивањем Центра за мултидисциплинарне студије. До сада, на студијским програмима Студија при Универзитету магистрирало је 770, докторирало је 142, а мастер радове одбранило је 489 кандидата.

У циљу популаризације ових мултидисциплинарних студија, покренута је блог страница Студија при Универзитету у оквиру које предавачи и студенти представљају различите актуелне теме из области студијских програма.

Блогbg.ac.rs/studije-blog

Страница студија: http://bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/studije-uni.php

Instagram@studije_bg_univerziteta

Facebook@StudijeBgUniverziteta

Twitter@UniBGD_Studije