Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века – национални и европски контекст

Институт за књижевност и уметност у сарадњи са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић” у оквиру пројекта Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века – национални и европски контекст организује научни скуп посвећен надреализму. Скуп под називом Поетика Немогућег: Душан Матић, Александар Вучо и Марко Ристић и њихов песнички круг од авангарде до позног модернизма састоји се из два дела.

Објављено:

 

Први део посвећен је уводним разматрањима која ће 21. децембра са почетком у 11 часова у просторијама Универзитетске библиотеке изложити: проф. др Александар Јерков управник библиотеке, др Светлана Шеатовић виши научни сарадник и руководилац пројекта, филозоф и преводилац Иван Миленковић, проф. др Гојко Тешић, др Биљана Андоновска научни сарадник. Други део скупа одржаће се 21. и 22. фебруара 2019. године. Говорници ће 21. децембра, припремног радног дана, проблематизовати низ књижевноисторијских питања и естетичко-теоријских аспеката београдског надреалистичког круга. Уводни разговори водиће се уз увид у одабрани архивски видео и аудио материјал о песницима поменутог правца.

Теме започете 21. децембра, даље ће бити аналитички продубљене у другом делу скупа који ће се одржати 21. и 22. фебруара 2019. године. Планирано је да научно-истраживачке погледе о поетици немогућег изложе универзитетски професори, сарадници, научници и истраживачи из Србије, Македоније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, али и из славистичких центара из Француске и Немачке.

Настављајући научни рад у оквиру пројекта дугог двадесет пет година, Институт ће овим скупом допринети едицији која у себе убраја представнике канона српског песништва  20. века. Након одржаног скупа, научни резултати биће штампани као национални зборник и публиковани у отвореном приступу и формату отворене науке предвиђеном прогамима ЕУ стандарда 2020, у складу са новим прописима о објављивању резултата пројеката које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.