У Београду и Новом Саду представљена нова револуционарна технологија дигитализације

У четвртак и петак, 20. и 21. децембра Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ из Београда, под покровитељством Министарства културе и информисања Владе Републике Србије и Фондације Нови Сад 2021, а у сарадњи са партнерским установама културе и науке из Београда и Новог Сада представила је нову револуционарну технологију за дигиталиазцију штампаних и руком писаних материјала.

Објављено:

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ из Београда, под покровитељством Министарства културе и информисања Владе Републике Србије и Фондације Нови Сад 2021, а у сарадњи са партнерским установама културе и науке из Београда и Новог Сада у четвртак и петак, 20. и 21. децембра представила је нашој стручној јавности нову револуционарну технологију за дигиталиазцију штампаних и руком писаних материјала.

 

Технологије које су представљене су новост на светском нивоу јер су развијане у последње три године, а институције из Србије равноправно настављају да учествују у њиховом развоју са партнерима из ЕУ. Нове технологије омогућавају револуционарни помак у односу на досадашње могућности јер чине да је приступ опреми и софтверу којим је могуће спровести масовну дигитализацију штампаних и руком писаних материјала готово бесплатан, па је стога омогућена суштинска демократизација дигитализације јер је могуће одлучивање и спровођење процеса дигиталиазције изместити ка изузетно широком кругу заинтересованих који поред институција чине и корисници.

 

На две централне националне радионице у Београду и Новом Саду нове технологије је презентовао др Гинтер Милбергер са Универзитета у Инзбруку који води паневропски тим за развој нових технологија у дигитализацији. Нова технолошка основа која укључује уређај ScanTent, апликацију за мобилне телефоне docScan и програм Transkribus, развијена је у оквиру пројекта Европске Комисије H2020 READ у коме је учествовала Универзитетска библиотека из Београда.