Радионица Focus on Open Science

У Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ одржан је најважнији промотивни догађај отворене науке у Србији 2018. године Focus on Open Science: Open Science and the Management of A Cultural Change.

Водећи стручњаци из области отворене науке представили су најновије теоријске, практичне, правне и пројектне импликације свакодневног развоја концепта отворене науке у оквирима европског истраживачког простора.

Објављено:

Focus on Open Science

Chapter VIII: Belgrade

У Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ одржан је најважнији промотивни догађај отворене науке у Србији 2018. године Focus on Open Science: Open Science and the Management of A Cultural Change.

Водећи стручњаци из области отворене науке представили су најновије теоријске, практичне, правне и пројектне импликације свакодневног развоја концепта отворене науке у оквирима европског истраживачког простора.

Опширније информације о догађају пронаћи ћете овде.