Вики-маратон: Научни часописи у отвореном приступу

Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” организује 17, 18. и 19. маја Вики-маратон: Научни часописи у отвореном приступу. У едукационом центру Универзитетске библиотеке ће се 18. маја од 10 часова до 15 часова одржати и званична радионица Маратона. Тада ће нам се прикључити библиотекари Википедијанци из других библиотека у Београду који су прошли званични акредитован курс Вики-библиотекар.

Објављено:

Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” организује 17, 18. и 19. маја Вики-маратон: Научни часописи у отвореном приступу. У едукационом центру Универзитетске библиотеке ће се 18. маја од 10 часова до 15 часова одржати и званична радионица Маратона. Тада ће нам се прикључити библиотекари Википедијанци из других библиотека у Београду који су прошли званични акредитован курс Вики-библиотекар.

У Србији је значајна продукција научних часописа који су категорисани као часописи националног или међународног значаја према важећем Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача. Библиотеке су велики заговорници отвореног приступа који омогућава да се поделе научни резултати широј академској заједници како у земљи, тако и у свету. Идеја ове активности је да помогнемо још више видљивости научних часописа постављањем квалитетних чланака на Википедију на српском језику.