Копирање

Умножавање докумената

Копирање

Универзитетска библиотека нуди услуге штампања, скенирања и фотографисања докумената. Уколико се ради о документима из фонда библиотеке, умножавају се само она која не подлежу ауторским правима.

Ажурирано:

Из ценовника

 

Скенирање докумената

– до 3 документа, цена по документу је 20,00 динара

– по специјалном захтеву по скену 50,00 динара

– културна добра од изузетног и великог значаја по скену 150,00 динара

Штампање

– по страници 10,00 динара

– штампање црно-белих слика (до 50% странице) 15,00 динара

– штампање црно-белих слика (преко 50% странице) 20,00 динара

Фотографисање докумената

– по фотографији 50,00 динара

– културна добра од изузетног и великог значаја по фотографији 150,00 динара