Провера оригиналности докумената

Софтверска провера оригиналности докумената коришћењем сервиса Ithenticate омогућава корисницима да упореде своје текстове са водећим научним часописима и другим релевантним електронским изворима.

Ажурирано:

Сви заинтересовани корисници могу да упуте Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ захтев за софтверску проверу оригиналности својих текстова. Провера се обавља на сервису Ithenticatе (компаније Turnitin) који омогућује поређење текста са водећим иностраним научним часописима и сервисима, као и милионима актуелних и архивираних веб страница.
Могуће је упутити захтев само за своја ауторска дела у складу са Законом о ауторском и сродном праву. Када дело има више аутора, неопходно је да сви коаутори буду сагласни са провером. Одговорност за евентуално кршење ауторског права сноси корисник.
За проверу докумената није потребно учлањење у Библиотеку.
Провера се наплаћује према ценовнику. Молимо кориснике да пре слања захтева провере важећи ценовник, јер цена зависи од трошкова набавке кредита/лиценци на сервису Ithenticatе и подложна је промени.

Како се шаље захтев?

Неопходно је попунити електронски формулар који се налази на сајту Библиотеке.

Шта је могуће проверити?

Проверавају се машински читљиви текстови, у одговарајућим форматима (doc, PDF итд.). Документи не могу бити већи од 100 MB.

Како изгледа поступак провере?

Када корисник пошаље захтев, у року од три дана ће путем електронске поште добити иницијални мејл за активацију свог привременог налога на сервису Ithenticatе, у оквиру којег ће, по извршеном плаћању, моћи да приступи и софтверском извештају. Уласком у привремени налог, корисник ће у фолдеру „Провера докумената“ пронаћи фолдер са својим именом где се налази проверени документ. Детаљније о поступку провере и приступу извештају о оригиналности у презентацији.
Извршена провера неће утицати са будуће провере истог документа, односно приликом наредне провере неће бити означен високи проценат поклапања, јер систем упоређивање врши само са објављеним публикацијама (интернет, Crossref итд.).

Ново – упоређивање докумената

Од априла 2022. године у оквиру сервиса Ithenticate могуће је упоређивање докумената, односно поређење једног (примарног) документа са највише пет других (Doc-to-Doc Comparison).
Ова провера се врши само уколико за то постоји ауторскоправни основ (ауторство над делима или допуштење аутора / носиоца ауторског права).
Наплата је иста као и за остале провере: рачуна се само број речи у примарном документу. За ову врсту провере захтеви се шаљу путем мејла provera@unilib.rs, али је пре слања потребно проверити да ли је провера могућа са ауторскоправног аспекта.

Контакт

provera@unilib.rs
Телефон 060 3370 516

Ценовник

Важно! Пре сваког слања захтева молимо кориснике да погледају ценовник, јер је он, због променљивих трошкова набавке кредита/лиценци на сервису Ithenticatе, подложан чешћим изменама.

Наплаћује се свака провера, без обзира на то да ли је реч о поновљеној провери истог документа или се документ проверава први пут.

Текст до 25.000 речи – 1800,00 динара
(Сваких следећих 25.000 речи – додатних 1200 динара)
Текст до 50.000 речи – 3000,00 динара
Текст до 75.000 речи – 4200,00 динара
Текст до 100.000 речи – 5400,00 динара