Use of publications

Позајмљивање публикација

Use of publications

Корисници Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” могу да позајмљују публикације и користе их у читаоницама, и ван Библиотеке. У односу на врсту грађе и категорију чланства, публикације се могу задржати у одређеном временском периоду у читаоници или ван ње.

Ажурирано:

Временски период

Публикације које корисници позајме могу се користити ван Библиотеке до 30 дана (студенти), 60 дана (последипломци, докторанди и научни и културни радници) и 90 дана (универзитетски наставници и запослени у библиотеци). Постоји део фонда који није дозвољено износити из Библиотеке, те се користе искључиво у читаоницама: стара и ретка књига, публикације штампане за време другог светског рата, рукописна књига, картографске и остале публикације у складу са Правилником о раду са корисницима.

Моја библиотека

Приликом електронског поручивања публикација путем апликације Моја библиотека могу се поручити монографске публикације, али није могуће поручити приручнике са локацијским ознакама ПЧ, СЧ, СЧМ и Р, јер се они налазе у слободном приступу у читаоницама.
Такође, због техничких разлога, још неко време није могуће поручити периодичне публикације (сигнатуре: V, VI, VII, VIII, Ч, Ч1 до Ч16) путем ове апликације.

Број публикација

Број публикација које се могу истовремено користити: универзитетски наставници и сарадници до 10 публикација у читаоницама и 10 ван Библиотеке; докторанди, последипломци, научни и културни радници ван универзитета до 5 публикација у читаоницама и до 5 ван Библиотеке; студенти и остали чланови до 3 публикације у читаоницама и 2 ван Библиотеке; ученици завршног разреда средњих школа до 3 књиге у читаоницама Библиотеке; лица којима Београд није стално место боравка и не раде и не студирају у њему, фонд могу користити само у Библиотеци; и запослени у Библиотеци до 10 публикација ван Библиотеке.

Правилник о раду са корисницима

Коришћење публикација је детаљно дефинисано Правилником о раду са корисницима.