Wissen für Alle

Знање за све

Wissen für Alle

У циљу промоције квалитетног бесплатног образовања путем интернета, Универзитетска библиотека се побринула да ублажи језичке баријере превођењем бесплатних наставних материјала на српски језик.

Ажурирано:

Портал

Портал Знање за све у овом тренутку нуди превод целог курса Увод у античку Грчку, професора Доналда Кејгана са Јејл универзитета, а у сарадњи са волонтерима Универзитетске библиотеке интензивно се ради на превођењу наредних курсева који ће бити објављени у току 2015. године.

О курсу „Увод у историју античке Грчке“

Уводни курс о историји античке Грчке професора Доналда Кејгана прати развој грчке цивилизације кроз политичка, интелектуална и креативна постигнућа, почев од раних година бронзаног доба, па све до краја класичног периода.

Курс је снимљен на јесен 2007. године. Састоји се од 24 предавања која су преведена на српски језик, а у оригиналу се налазе на страници Јејл универзитета.