Часопис Инфотека

Инфотека

Часопис Инфотека

Инфотека, часопис за дигиталну хуманистику, је мултидисциплинарни часопис у отвореном приступу који излази два пута годишње и објављује оригиналне радове који подлежу рецензији чланова међународног уређивачког одбора. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ један је од издавача овог часописа.

Ажурирано:

Дигитална хуманистика

Дигитална хуманистика је област у настајању, посвећена истраживањима примена информатичких метода и технологија у хуманистичким дисциплинама. Радови у којима се користе и унапређују математички модели, алгоритми, процедуре, стандарди као и информатичке апликације намењене хуманистици су добро дошли. У области дигиталне хуманистке своје место налазе истраживачи из различитих дисциплина – из лингвистике, класичне и савремене филологије, историје, филозофије, археологије, педагогије, културологије, библиотекарства, архивистике, музеологије, документалистике, информатике, рачунарства, уметности. Инфотека је намењена свима њима.

Позив за ауторе

Инфотека позива ауторе да приложе оригиналне радове из области дигиталне хуманистике, а неке од пожељних тема су:

  • стварање, одржавање и стандардизација дигиталних ресурса за хуманистичке науке;
  • истраживања у хуманистичким наукама која се ослањају на дигиталне медије и информатичку  технологију;
  • рачунске методе и рачунарске апликације у лингвистичким, литерарним, културолошким и историјским истраживањима;
  • развој метода, ресурса и алата за обраду природних језика;
  • развој метода, стандарда и процедура за репрезентацију и проналажење информација;
  • информационе технологије у библиотекарству, музеологији и архивистици и њихов утицај на системе научног информисања  и комуницирања;
  • дигитална уметност, архитектура, филм, позориште и нови медији;
  • утицај електронског учења и других форми подучавања и учења подржаних информатичким образовним технологијама;
  • промене у науци, истраживању и публиковању под утицајем нових технологија;
  • место дигиталне хуманистике на универзитету и развој програма за дигиталну хуманистику.