Zeitschrift Hochschulbibliotheken

Часопис Високошколске библиотеке

Zeitschrift Hochschulbibliotheken

Високошколске библиотеке су стручно гласило Заједнице библиотека универзитета у Србији. Циљ часописа је да редовно извештава о активностима Заједнице и доноси прилоге занимљиве како за библиотечку, тако и за ширу јавност.

Ажурирано:

Посебан нагласак је на прилозима из библиотека у целом региону и на разговорима са представницима научне и стручне јавности из земље и света, како би се успоставила што боља сарадња између свих заинтересованих и како би сазнања о активностима библиотека допрла до што ширег круга читалаца.

ISSN: 1820-0095 (штампано издање)
ISSN: 2217-6349 (e-издање)