Unsere Publikationen

Наша издања

Unsere Publikationen

Богата издавачка делатност Универзитетске библиотеке представља значајну подршку научном раду на Универзитету у Београду. Она обухвата велики број каталога, изложби, каталога посебних библиотека, различитих библиографских издања, часописе Инфотека и Високошколске библиотеке, и друга посебна издања као што су: приручници, зборници радова, саопштења и прегледи архивске грађе.

Ажурирано:

Инфотека

Часопис Инфотека

Инфотека, часопис за дигиталну хуманистику, је мултидисциплинарни часопис у отвореном приступу који излази два пута годишње и објављује оригиналне радове који подлежу рецензији чланова међународног уређивачког одбора. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ један је од издавача овог часописа.

Часопис Високошколске библиотеке

Zeitschrift Hochschulbibliotheken

Високошколске библиотеке су стручно гласило Заједнице библиотека универзитета у Србији. Циљ часописа је да редовно извештава о активностима Заједнице и доноси прилоге занимљиве како за библиотечку, тако и за ширу јавност.