Zeitung "Borba"

Серијске публикације

Zeitung "Borba"

Фонд серијских публикација садржи више од 8.500 наслова у преко 700.000 свезака. Од тога је 5.200 наслова страних серијских публикација, највећим делом на енглеском, немачком, француском и руском језику.

Ажурирано:

О фонду серијских публикација

Претежни део фонда серијских публикација набавља се разменом и поклоном. Од краја 2000. године Библиотека располаже лиценцом да преко КоБСОН-а за приступа и преузима текстове из преко 35.000 електронских часописа из свих научних области, чиме је њен фонд серијских публикација достигао ниво најбогатијих научних библиотека света.