Aus dem Bestand der Österreich-Bibliothek Belgrad

Фонд Аустријске библиотеке

Aus dem Bestand der Österreich-Bibliothek Belgrad

Аустријска библиотека је позајмна библиотека у којој су све публикације у слободном приступу. Највећи део фонда чине књиге из области књижевности, филологије, уметности, архитектуре, културе, историје, филозофије, психологије и социологије.

Ажурирано:

О фонду

Фонд Аустријске библиотеке обухвата око 4.200 књига, часописа,  и CD-а, а посебну вредност има богата референсна збирка. Аустријска библиотека отворена је 2003. године. Књиге и опрема поклон су Владе Републике Аустрије Универзитетској библиотеци Универзитета у Београду.

Упутство за каталог

Упутство за претраживање фонда Аустријске библиотеке доступно је на следећем линку.

 

Schreibwettbewerb – Online Punlikation