Bücher im Bibliothekslager

Фондови

Bücher im Bibliothekslager

Фонд Универзитетске библиотеке састоји се од збирке монографских и серијских публикација, референсне збирке, рукописа, архивске грађе, докторских дисертација и електронских извора. Поред научно-истраживачких публикација које чине срж фонда, у колекцији се увек могу пронаћи квалитетни наслови из белетристике.

Ажурирано:

Монографске публикације

Joca Vujić Legat

Фонд монографија Универзитетске библиотеке уочи њеног оснивања формиран је првенствено од поклона страних универзитета и фондација, као и појединаца. Приликом усељења у зграду фонд је бројао 57.254 свеске.

Серијске публикације

Zeitung "Borba"

Фонд серијских публикација садржи више од 8.500 наслова у преко 700.000 свезака. Од тога је 5.200 наслова страних серијских публикација, највећим делом на енглеском, немачком, француском и руском језику.

Фонд реткости

Stempel auf alten Dokumenten

У фонду старе и ретке књиге смештене су рукописне, старе и ретке штампане књиге, стари часописи и новине, архивска збирка и збирка карата. Збирка рукописних, ћирилских и оријенталних књига представља најдрагоценији део фонда Универзитетске библиотеке.

Фонд народне књижевности

Volksliteratur

Посебну библиотеку Војислава Јовановића чине 6.292 свеске личне библиотеке, а највреднији њен део представљају зналачки набављане збирке и студије о народној књижевности.

Посебне библиотеке и легати

Joca Vujić Legat

Универзитетска библиотека у својим фондовима има преко 30 посебних библиотека, које се чувају као засебне целине. Оне су веома разноврсне по величини и значају, а представљају велику вредност, како по садржају, тако и као сведочанство о личностима којима су припадале.

Фонд Аустријске библиотеке

Aus dem Bestand der Österreich-Bibliothek Belgrad

Аустријска библиотека је позајмна библиотека у којој су све публикације у слободном приступу. Највећи део фонда чине књиге из области књижевности, филологије, уметности, архитектуре, културе, историје, филозофије, психологије и социологије.

Референсна збирка

Bibliothekarin im Großen Lesesaal

Основни циљ рефренсне збирке је да задовољи информационе потребе корисника и омогући библиотекарима да пруже директну персоналну помоћ корисницима у тражењу информација. Збирка је сређена тако да корисници лако могу самостално да користе референсна дела.

Б-фонд

Рад у великој читаоници

Б-фонд Универзитетске библиотеке садржи публикације из области библиотекарства, информационих наука, архивистике и музеологије и налази се у слободном приступу у новом читаоничком простору на другом спрату библиотеке.