Дигитална хуманистика

Дигиталне хуманистичке науке

Дигитална хуманистика

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ опредељена је да, пратећи трендове развоја библиотечке професије и савременог виског школства, подстиче развој дигиталних хуманистичких наука на Универзитету у Београду и у академској заједници Србије.

Ажурирано:

Библиотека организује предавања из области дигиталних хуманистичких наука, преводи текстове који су у слободном приступу и чини их доступним путем наменски креиране веб странице. Представљени су и текстови који нису у слободном приступу, а који су доступни у библиотеци, путем рецензија и приказа. Сви заинтересовани чланови академске заједнице Србије добродошли су у овом подухвату који кроз сарадњу унапређује коришћење информационих и комуникационих технологија у области хуманистичких наука.