Узајамни каталог

Узајамни каталог

Узајамни каталог

Узајамни каталог отвара врата ка каталозима свих библиотека који се налазе у истом систему као и Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, па корисник лако може да сазна у којој библиотеци у Србији може да пронађе жељену публикацију.

Ажурирано:

Узајамни електронски каталог је формиран од електронских каталога Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић” у Београду и Југословенског библиографско информационог института. Садржи податке о  2.764.006 публикација [новембар 2014]. Данас ову мрежу каталога чине 162 библиотеке са територије Србије.

Уколико корисници претражују узајамни каталог, они добијају списак свих библиотека у којима се тражена публикација налази, са наведеним бројем доступних примерака.

Претраживање електронског каталога могуће је на три начина:

1. Основно претраживање по 5 елемената (аутор, наслов, година издања, кључне речи и издавач) уз коришћење звездице (*) као џокер знака
2. Изборно претраживање по 28 елемената уз коришћење звездице (*) као џокер знака и логичких оператора И, ИЛИ, НЕ (AND, OR, NOT) и могућност прегледања унешених података по сваком од елемената.
3. Командно претраживање по свим могућим елементима који су понуђени у прегледу префикса и суфикса, уз коришћење звездице (*) као џокер знака, логичких оператора И, ИЛИ, НЕ (AND, OR, NOТ), као и оператора близине (WITH, NEAR).

Више о претрази узајамног каталога можете наћи на сајту Виртуелне библиотеке Србије.