Библиографије

Библиографије истраживача (E-CRIS)

Библиографије

Непосредан увид у библиографије истраживача, истраживачких организација и истраживачких пројеката, омогућен је сервисом E-CRIS.SR чиме се промовише транспарентност српске науке и појединачних научних остварења.

Ажурирано:

Шта је то E-CRIS?

У Европи се већ више деценија граде информациони системи с називом CRIS (Current Research Information Systems). За данашње време карактеристично је ширење садржаја система CRIS на подручја финансијских ресурса за истраживања, на информације о патентима и иновацијама, експлоатацију резултата истраживања, евалуације истраживачког рада итд. Најновије тенденције су допуна база података описима резултата истраживања, везе с другим (библиографским) базама података и мултимедијске базе података. Значајан аспект развоја система CRIS јесте њихово пресељење на интернет, што суштински доприноси коришћењу, а такође и обиму података, јер су даваоци података више мотивисани на сарадњу. Стандард CERIF (Common European Research Information Format) прописује структуру података о истраживачким пројектима, а обухвата и препоруке у односу на истраживачке организације, одељења и истраживаче.

У E-CRIS-у су тренутно представљени следећи ентитети:
– 276 истраживачких организација (списак свих организација),
– 799 одељења организације (списак свих одељења),
– 10726 истраживача (списак свих истраживача),
– 777 истраживачких пројеката (списак свих пројеката).

Базе података су међусобно повезане, а већина података је на српском и енглеском језику. Омогућено је претраживање по свим кључним пољима. E-CRIS.SR је повезан са информацијским системом COBISS.SR, односно с његовом библиографском базом података COBIB.SR, што корисницима омогућује и непосредан увид у библиографије истраживача.