Универзитет у Београду, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”

Избор из научне литературе

Иван Ђаја

Избор из научне литературе

Србислава Шаховић Мишић

„Природњаци, обично нису склони медитацијама. ... Тек изузетно међу њима се појави и који што помаже интерес и способност да загледа у основ пролазних феномена који, као такви, остају предмет проучавања природних наука. ... Отуда се у њиховоме раду често види спроведена тежња за успостављањем некога прелаза између суштине и појава. А њоме се приближавају филозофима.” (Ксенија Атанасијевић, Размишљања једног физиолога, Иван Ђаја „Низ воду”)

Људи, људи... (PDF)

Живот и рад (PDF)

Пут (PDF)

Летопис матице српске (PDF)

Српски књижевни гласник (PDF)