Univerzitet u Beogradu, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković”

Impresum

Ivan Đaja

Impresum

Zahvaljujemo se Biblioteci Matice srpske iz Novog Sada na ustupljenim podacima iz Science Citation Index-a od 1945. do 1979. godine. Zahvaljujući tim podacima je potpuniji uvid u citiranost prof. dr Ivana Đaje.

Adam Sofronijević

ideja

Master bibliotekarstva i informatike, viši diplomirani bibliotekar informator, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Ljubica Ćorović

ideja

Bibliotekar savetnik, Biblioteka grada Beograda

Aleksandra Popović

organizacija

Informator savetnik, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Vasilije Milnović

autor teksta

Doktor književnih nauka, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Emilija Filipović

autor teksta

Master studija kulture, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Dragana Stolić

autor teksta

Doktor književnih nauka, informator savetnik, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Srbislava Šahović Mišić

izabrana bibliografija

Diplomirani bibliotekar informator, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Igor Živanović

izabrana bibliografija

Diplomirani bibliotekar informator, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Sanja Antonić

anotirana veb bibliografija

Magistar filoloških nauka, informator savetnik, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Oja Krinulović

autor teksta

Master inženjer biotehnologije, viši diplomirani informator, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Đorđe Stakić

autor teksta

Stručni saradnik, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Aleksandar Milošević

dizajn izložbe, izrada veb sajta

Grafički dizajner, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Matea Milošević

digitalizacija

Saradnik za digitalizaciju i održavanje veb prezentacije, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Aleksandra Pavlović

lektura

Doktor književnih nauka, informator savetnik, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Milena Kostić

prevod na engleski jezik

Master-profesor engleskog jezika i književnosti, diplomirani bibliotekar, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Jelena Đukanović

izabrana bibliografija, izrada COBISS zapisa

Bibliotekar, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Nikola Krsmanović

izrada COBISS zapisa

Diplomirani bibliotekar, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Snježana Furundžić

izrada COBISS zapisa

Diplomirani bibliotekar, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Gordana Grbović

izrada COBISS zapisa

Bibliotekar, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Aleksandar Grbić

koričenje oštećenih publikacija

Knjigovezac, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“