Универзитет у Београду, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”

Приступна академска беседа

Иван Ђаја

Приступна академска беседа

Александра Поповић

Иван Ђаја је 6. марта 1932. године постао редовни члан Српске краљевске академије. У Гласу Српске краљевске академије из 1932. године су објављена 2 његова научна чланка. У склопу чланка Некоје одлике борбе против хладноће је објављена и приступна беседа одржана на свечаном годишњем скупу Академије.

„Ваше Величанство,
Господо Академици,
Избором за члана овог ученог друштва учињена ми је велика част. Српској краљевској академији припадали су Јосиф Панчић, Ђуро Даничић, Стојан Новаковић, Јован Цвијић... да поменем само неке међу мртвима. А то су не само часна имена у науци, већ и нешто много више: они спадају у творце наше науке, они су, махом у тешким околностима, својим делом наставили дело великих народних вођа, који су, неуки и неписмени, усред грубе борбе за опстанак, схватали сав значај науке и посвећености по један слободан народ ...“

Цео чланак се може наћи у фонду Универзитетске библиотеке.