Универзитет у Београду, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”

Они су градили Србију

2015
2016
2017

Они су градили Србију

15. фебруар 2014.

Адам Софронијевић

Серијал виртуелних изложби Они су градили Србију представља изузетне људе, професоре и истраживаче који су оставили изванредан траг у историји универзитета и целог друштва јер су у изградњи наше земље постигли резултате који се не могу заборавити. Они су били знање и визија који се претварају у покретачку снагу, а резултат су фабрике, мостови, путеви, насеља, електране, стадиони, бране, рудници. Дивимо им се јер су захваљујући њима наши животи данас лакши, лепши и садржајнији.

Једну земљу чине пре свега људи уједињени језиком, обичајима, веровањима и историјом, њих окупљају идеје и велике замисли, свакако и плодови рада ранијих поколења. Државотворна идеја увек подразумева и циљеве везане за унапређење услова живота грађана на територији на којој се остварује. Сваки виши облик културног и економског обједињавања, системи вредности и идеали утемељени у државотворној идеји, морају да нађу ослонац у материјалној цивилизацији. Важни су за опстанак и развој заједнице у привредној, културној и свеколикој другој пракси. У сложености и вртлогу савременог света ти важни процеси некада остају прикривени и заборави се на изванредне заслуге појединаца. Материјална цивилизација у којој живимо резултат је нечијег знања, планирања и рада, а пре свега идејног опредељења и практичног делања.

Виртуелне изложбе из серијала Они су градили Србију пред нама су да би нас подсетиле на ове великане, образовале нараштаје младих и информисале најширу публику у Србији и ван ње, не ради пуког одржавања традиције или као покушај пресађивања духа и идеја других епоха у данашњицу, већ ради постизања онога на шта нас подстичу сви велики проучаваоци прошлости, а то је учење о природи човека на основу догађаја из прошлости како бисмо боље разумели догађаје у садашњости и предвидели оне у будућности. Животне приче великана који су градили Србију уче да иако у сваком човеку постоји порив за креацијом, стварни траг остављају само они који успеју да га остваре кроз животно ангажовање, разумно и стваралачко делање, а не пуком политичком вољом или посредством моћи.

Претходна два века, у којима се обнављала и поново настајала српска држава, препуна су примера оних који су тежили креирању и обликовању материјалног света. Неке од њих истиче серијал виртуелних изложби Они су градили Србију, посвећен истакнутим појединцима који су вођени знањем и бољим друштвеним умом оставили за собом корисне објекте за будућност. Њихов траг у историји и нашем памћењу није омеђен физичким постојањем објеката које су градили, он траје колико и дуговечна захвалност њихових корисника, колико траје и прича о држави Србији.

Модернизацијски аспекти развоја

15. фебруар 2014.

Група аутора

Модернизацијски аспекти посебно су важни ако се проучавају животи и дела великих људи који су градили Србију, а што је тема циклуса виртуелних изложби у оквиру којих настаје овај текст, пошто креирање објеката и изградња физичког света зависе од идејних, економских и привредних капацитета једне заједнице, а то је у највећој мери одређено њеном способношћу да комуницира са савременим светом, тј. степеном њене модернизације.