Белградский университет, Университетская библиотека „Светозар Маркович”

  1. Рославцев Сања, Бечејац Лазар, „Проф. Ђорђе Станојевић, пионир електрификације у Србији“, Електропривреда Србије, Београд 2004 (МСТ Гајић), 54. стр, (Библиотека „Документи“, Едиција „Великани електропривреде“)
  2. Димитријевић С. Милан, „Ђорђе Станојевић, Поводом 150. годишњице рођења“, Анали огранка САНУ у Новом Саду, број 4 (2008), стр. 77–83.
  3. Трифуновић Драган, Живот и дело Ђорђа М. Станојевића, Београд 1992, стр. 462.