University of Belgrade, University Library „Svetozar Marković”

Selected Bibliography

Djordje Stanojevic

Selected Bibliography

February, 15th 2014

Srbislava Sahovic

In the project of digitization of Djorde Stanojevic’s works we have selected mostly publications which have the author’s dedication. We plan to digitize all of his publications in order to make them available to the wider audience. Digitization of works of all prominent people who built modern Serbia, especially the works of a man who achieved a lot in popularizing science, connects their and our age and acknowledges continuity.

University Library “Svetozar Markovic” has got numerous works of Djordje M. Stanojevic, a scientist, professor and rector of the University of Belgrade.

All of these publications are available to the users in our reading rooms. Now, one part of these publications is available in our Digital Library.

Djordje Stanojevic was the leading figure in many fields such as education, teaching, science and its popularization. He was a pioneer of electrification and photography. He wrote the first book about aeronautics and the first book about Nikola Tesla in Serbia which is the second book about him in the world. He brought the first X-ray generator to Serbia. He set up the first radio connection in Serbia and he made the first photomonography in Serbia.

 • СТАНОЈЕВИЋ, Ђорђе М.

  Звездано небо независне Србије : са једном звезданом картом и 22 слике у тексту / од Ђ. М. Станојевића. - У Београду : Краљевско-српска државна штампарија, 1882. - VIII, 59, [2] стр., [1] пресавијен лист са картом : илустр. ; 21 cm.

  БМ 2, ПБ11 884
 • STANOJEVIĆ, Đ. M.

  Шетња по облацима / од Ђ. М. Станојевића. - Београд : Краљевско-српска државна штампарија, 1884. - 102 стр. ; 24 cm

  Ф 16
 • СТАНОЈЕВИЋ, Ђорђе М.

  Васионска енергија и Модерна физика. : уводно предавање Ђ. М. Станојевића. - Београд : Краљевско-српска државна штампарија, 1887. - 68 стр. ; 18 cm.

  ПБ15 620, Ф 6
 • STANOJEVIĆ, Đorđe M.

  Sur la photographie directe de l'état barométrique de l'atmosphére solaire / G. M. Stanoiéwitch. - [Paris] : [Observatoire d'astronomie physique de Paris], [1887]

  БМ3 24
 • STANOJEVIĆ, Đorđe M.

  Сунчеве фотосферске мреже : пред краљевско-српском Академијом природних наука / [Ђ. М. Станојевић]. - Београд : [б. и., 1888. - 15 стр. ; 23 cm

  БФ 6
 • СТАНОЈЕВИЋ, Ђорђе М.

  Апсолутно мерење за слушаоце Велике школе и професорске кандидате : Просветни гласник, Београд , 1888 .

 • STANOJEVIĆ, Đorđe M.

  Апсолутно мерење : за слушаоце Велике школе и професорске кандидате / од Ђ. М. Станојевића. - Београд : Краљевско-Српска Државна Штампарија, 1888 (Београд). - 174 стр. ; 19 cm, П.о: Просветни Гласник

  М11
 • STANOJEVIĆ, Đorđe M.

  L'éclipse totale du Soleil du 19 août 1887, observée en Russie (Pétrowsk) / par M. G. Stanoiéwitch. - [Paris] : [s. n.], [1888]

  БМ3 371
 • STANOJEVIĆ, Đorđe M.

  О електричној светлости. - Београд : Београдска општина, 1890 (Београд : Парна штампарија Народне радикалне странке). - 35 стр. ; 20 cm

 • www.arhiva.unilib.rs

  Говор професора Ђ. М. Станојевића члана комисије за осветљење држан у конференцији одбора општине вар. Београд 17. октобра 1890. год. - са целом дебатом у истој

  БЗ 53
 • ШЕМАТИЗАМ Краљевине Србије с календаром : за годину 1891. - У Београду : Издање и штампа Краљевско-српска државна штампарија, 1891. - XXXIX, 227, XLVIII стр. : илустр. ; 25 cm

 •  

  Шематизам штампан углавном двостубачно. - Стр. XVII-XXXIX: Небо у години 1891 / Ђ. [Ђорђе] М. Станојевић. - [Садржај:] [Календарски део] (стр. 2-16) ; [Шематизам] (стр. 1-227, I-XLVIII)

  Р 1688/1891
 • ШЕМАТИЗАМ Краљевине Србије с календаром : за годину 1892 која је преступна. - У Београду : Издање и штампа Краљевско-српска државна штампарија, [1892]. - XXXVII, 246, LXI стр., [1] пресавијени лист : илустр. ; 25 cm

 •  

  Шематизам штампан углавном двостубачно. - Стр. I-XXXVII: / Ђ.[Ђорђе] М. Станојевић. - [Садржај:] [Календарски део] (стр. 2-16] ; [Шематизам] (стр. 1-246, I-LXI).

  Р 1688/1892
 • СТАНОЈЕВИЋ, Ђорђе М.

  Етар и електрицитет у модерној физици / уводно предавање Ђ. [Ђорђа] М. Станојевића. - Београд : [б. и.], 1893 (Београд : Државна штампарија Краљевине Србије). - 32 стр. ; 26 cm

 • www.arhiva.unilib.rs

  П. о.: Наставник.

  ПБ15 617
 • СХЕМАТИЗАМ Краљевине Србије с календаром : за годину 1893. - У Београду : Издање и штампа Државне штампарије Краљевине Србије, [1893]. - 16, 316, V стр, [2] пресавијена листа : илустр. ; 25 cm

 •  

  Шематизам штампан двостубачно. - Стр. 3-27: Небо у години / Ђорђе М. Станојевић. - [Садржај:] [Календар] (стр. 2-16) ; [Шематизам] (1-316)

  Р 1688/1893
 • ДРЖАВНИ календар Краљевине Србије : за годину 1895. - У Београду : издање и штампа Државне штампарије Краљевине Србије, [1894]. - XLV, 348, V стр., [1] пресавијен лист : илустр. ; 25 cm

 •  

  Стр. XX-XLV: Небо у години 1895. / Ђ. М. Станојевић.

  Р 1688/1895
 • STANOJEVIĆ, Đorđe M.

  Никола Тесла и његова открића : са сликом Теслином и 189 слика у тексту / Ђ. М. Станојевић. - Београд : Штампарија Краљевине Србије, 1894 (Београд). - 340 стр. : илустр. ; 24 cm

  Ф 11
 • ДРЖАВНИ календар Краљевине Србије : за годину 1894. - У Београду : Издање и штампа Државне штампарије Краљевине Србије, [1894]. - 16, XLIII, 293 стр., [1] пресавијени лист : илустр. ; 25 cm

 •  

  Шематизам штампан двостубачно. - Стр. III-XXIX: Небо у години 1894 / Ђорђе М. Станојевић. - [Садржај:] [Календарски део] (стр. 2-16) ; [Шематизам] (стр. XXX-XLIII, 1-295).

  Р 1688/1894
 • СТАНОЈЕВИЋ, Ђорђе М.

  Из науке о светлости : са 158 слика / написао Ђ. М. Станојевић. - [Београд] : Српска књижевна задруга, 1895 (у Београду : штампано у Државној штампарији Краљевине Србије). - VIII, 257, [1], XXI, [1] стр. [5] листова с таблом : илустр. ; 20 cm. - (Српска књижевна задруга ; 28)

 • Списак пренумераната

  - - Додатак : Правила Српске књижевне задруге, Добротвори Српске књижевне задруге, Повереници Српске књижевне задруге, Скупљачи претплате, Издања Српске књижевне задруге. - XXII str.

  К 1/28 а, ПБ14 514/28, ПБ5 3268/28, К 1/28
 • СТАНОЈЕВИЋ, Ђорђе М.

  Експериментална физика : за ђаке Велике школе. Књ. 1, Наука о енергији : са 89 слика / од Ђ. М. Станојевића. - У Београду : Државна штампарија Краљевине Србије, 1897. - III, 308 стр. : илустр. ; 24 cm

  Ф 22/1, ПБ11 157
 • STANOJEVIĆ, Đorđe M.

  Les lignes de forces et les surface équipotentielles dans la nature : comunication faite á l'Academie des Sciences de Paris le 14. février 1898. / par G. M. Stanoiéwitch. - [Beograd] : Institut de physique de la Faculté des sciences de Belgrade, 1901

  БФ3 12
 • СТАНОЈЕВИЋ, Ђорђе М.

  Електрична индустрија у Србији : експериментална предавања држана у Физичком институту Велике школе--- / од Ђ. М. Станојевића. - Београд : Државна штампарија Краљевине Србије, 1901. - [8], 68 стр., [6] листова с таблама : илустр. ; 24 cm.

 • www.arhiva.unilib.rs

  П.о.: Привредни гласник

  Ов 87
 • STANOJEVIĆ, Đorđe M.

  Méthode électro-sonore pour combattre la grěle : comunication faite á l'Academie des Sciences de Paris le 12. août 1901. / par G. M. Stanoïéwitch. - [Beograd] : Institut de physique de la Faculté des sciences de Belgrade, 1901

  БФ3 9
 • STANOJEVIĆ, Đorđe M.

  Photométre physiologique : comunication faite á l'Academie des Sciences de Paris le 5. août 1901. / par G. M. Stanoiévitch. - [Beograd] : Institut de physique de la Faculté des sciences de Belgrade, 1901

  БФ3 11
 • STANOJEVIĆ, Đorđe M.

  Photométre physiologique / par G. M. Stanoiévitch. - [Paris] : [Gauthier - Villars], [1902]

  БФ3 10
 • СТАНОЈЕВИЋ, Ђорђе М.

  Експериментална физика : за ђаке велике школе. Књ. 2, Наука о енергији тела : механика - динамика : са 545 слика / од Ђ. М. Станојевића. - У Београду : Државна штампарија Краљевине Србије, 1904. - IX, 718 стр. : илустр. ; 23 cm

  Ф 22/2
 • СТАНОЈЕВИЋ, Ђорђе М.

  Београдска опсерваторија и њен извештај за 1899. - 1903. год / од Ђ. [Ђорђа] М. Станојевића. - Београд : Штампарија "Доситије Обрадовић", 1905. - 32 стр. : илустр. ; 21 cm

  БН 154
 • СТАНОЈЕВИЋ, Ђорђе М.

  Централне силе у Природи : са 74 слике у тексту / од Ђ. М. Станојевића. - Београд : Државна штампарија Краљевине Србије, [1906]

 • STANOJEVIĆ, Đorđe M.

  Les forces centrales dans la Nature / par G. M. Stanoïévitch. - Belgrade : Imprimerie d'Etat du Royaume de Serbie, 1906. - 90 str. : ilustr. ; 26 cm

 • www.arhiva.unilib.rs

  Н3 171
 • СТАНОЈЕВИЋ, Ђорђе М.

  Течан ваздух / од Ђ. [Ђорђа] М. Станојевића. - Београд : Књижарница "Код Вука Ст. Караџића", 1908 (Београд : К. Грегорић и друг). - 36 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека за општу и примењену физику ; 4), П. о.: Српски технички лист.

 • STANOJEVIĆ, Đorđe M.

  Нетачно празновање васкрсења у православној цркви и реформа календара / од Ђ. М. Станојевића. - Београд : Штампарија А. Петровића, 1908. - 83 стр. ; 23 cm

 • www.arhiva.unilib.rs

  Напомене и библиографске референце уз текст. - П. о.: Весник српске цркве.

  Т 74
 • STANOJEVIĆ, Đorđe M.

  Индустрија хладноће : са 27 слика у тексту / од Ђ. М. Станојевића. - Београд : Издање Одељења за трговину, радиност и саобраћај Министарства народне привреде, 1909 (Београд : Државна штампарија Краљевине Србије). - 163 стр. : илустр. ; 24 цм

  ПБ14 33, З 12
 • СТАНОЈЕВИЋ, Ђорђе М.

  Одговор на званичну исправку Министрарства унутр. дела П. No 6387. / од Ђ. [Ђорђа] М. Станојевића. - Београд : Штампарија "Бранко Радичевћ", [1910]. - 16 стр. ; 19 cm, Сепарат.

 • СТАНОЈЕВИЋ, Ђорђе М.

  Једна електро-правна загонетка / од Ђ. [Ђорђа] М. Станојевића. - Београд : Штампарија "Бранко Радичевић", 1910. - II, 77 стр. : граф. прикази ; 20 cm, П. о.: Трговински гласник.

 • STANOJEVIĆ, Đorđe M.

  Le bombardement de l'Université de Belgrade / G. M. Stanoïéwitch ; Avec Préface de Lucien Poincaré. - Paris : M. Vermot, 1915. - 20 str, 21 list s tablama fotogr. ; 33 cm

  Ш 276
 • STANOJEVIĆ, Đorđe M.

  L'Université de Belgrade : aux professeurs des des universités des états alliés / [G. M. Stanoïévitch]. - Paris : M. Vermot, 1918. - 8 str. ; 27 cm

  БШ 25
 • STANOJEVIĆ, Đorđe M.

  Никола Тесла и његова открића / Ђорђе М. Станојевић. - Београд : Институт за стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника, 1976 (Београд : "Србија"). - [6], VI, 340, 54 стр. : илустр. ; 24 цм

 •  

  Стр. [5-6]: Уводна реч / Петар Миљанић. - Стр. 5-28: Дело Ђорђа М. Станојевића у светлу открића Николе Тесле / Драган Трифуновић. - Библиографија радова Ђорђа М. Станојевића: стр. 29-34. - Фототпско изд.: Београд : Штампарија Краљевине Србије, 1894.

  II 22839
 • СТАНОЈЕВИЋ, Ђорђе М.

  Србија у сликама. 1 / фотографски снимци Ђ. М. Станојевића. - Београд : Штампарија Пајевића и Стојановића, [б. г.]. - [5 стр., 8 листова с таблама] : илустр. ; 40 cm.

 • STANOJEVIĆ, Đorđe M.

  Le calendrier normal / par G. M. Stanoïévitch. - Paris : M. Vermont, [s. a.]. - 15 str. ; 22 cm. Avant-propos: str. 3-4.

  БТ3 108
 • СТАНОЈЕВИЋ, Ђорђе М.

  Електрична индустрија у Србији / Ђ. [Ђорђе] М. Станојевић ; [уводна реч Милан Миросављевић]. - Репринт изд. из 1901. год. - Ужице : Електродистрибуција, 2000 (Ужице : Grafičar). - [3], 68 стр., [8] листова с таблама : илустр. ; 24 cm

 • СТАНОЈЕВИЋ, Ђорђе М.

  Индустрија хладноће од Ђ. М. Станојевића : с 27 слика у тексту. - Београд : Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије, 2008 ([б. м. : б. и.]). - 163 стр. : илустр. ; 24 cm

 •  

  Оснивање Међународног удружења за хладноћу: стр. 149-163. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 147-148. - Фототипско изд. из 1909.

  II 8256
 • СТАНОЈЕВИЋ, Ђорђе М.

  Експериментална физика / по предавањима Ђоке М. Станојевића. - Београд : [б. и., б. г.]

  Ша 425
 • STANOJEVIĆ, Đorđe M.

  Електрична индустрија у Србији / од Ђ. [Ђорђа] М. Станојевиæа. - Репринт изд. - Београд : Електропривреда Србије, 2012 (Ужице : Графичар). - 68 стр. : илустр. ; 24 cm, Тираж 1.500. - Репринт издања из 1901. год.

 • ТРИФУНОВИЋ, Драган В.

  Никола Тесла и Ђорђе Станојевић / Драган Трифуновић. - Београд : [б. и.], 1973 (Београд : "Радиша Тимотић"). - Стр. 59-68 : слика Ђ. Станојевића ; 24 cm, Белешке уз текст. - Summary. - П. о.: Dijalektika; god. VIII, br. 1.

 • ТРИФУНОВИЋ, Драган В.

  Библиографија радова Ђорђа М. Станојевића / Д. Трифуновић, М. Димић. - Београд : [б. и.], 1976 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 29-34 ; 24 cm, П. о.: Никола Тесла и његова открића / Ђорђе М. Станојевић; Београд, 1976.

 • ТРИФУНОВИЋ, Драган В.

  Дело Ђорђа М. Станојевића у светлу открића Николе Тесле / Драган Трифуновић. - Београд : [б. и.], 1976. - 28 стр. : илустр. ; 24 cm. П. о.: Никола Тесла и његова открића / Ђорђе М. Станојевић; Београд, 1976.

 • JOVANOVIĆ, Milan

  Поводом обележавања 130.годишњице родјења Ђорђа М. Станојевића / Милан Јовановић. - 1988. - Ћирилицом. - Са библиографијом радова Ђорђа М. Станојевића, U: Електродистрибуција. - ISSN 0351-5109. - 16, 2, стр. 39-43.

 • JOVANOVIĆ, Milan

  Пионирски рад Ђорђа Станојевића на електрификацији Београда, U: Развитак. - ISSN 0034-0278. - 28, 2 (1988), стр. 86-89 : илустр.

 • ТРИФУНОВИЋ, Драган

  Звездано небо од Врања до Београда / Драган Трифуновић. - Врање : [б. и.], 1988 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 170-183 : илустр. ; 24 цм, П.о.: Врањски гласник, књ. 21.

 • IVKOVIĆ, Dobrivoje

  Тесла и његови српски савременици / Добривоје Ивковић. - 1993. - Ћирилицом. - Са литературом, U: Електродистрибуција. - ISSN 0351-5109. - 21, 1, стр. 40-47.

 • СТО година Електродистрибуције Београд : 1893-1993 / [превод на руски Ана Жебељан ; фотографије Ђорђе Букилица, Славољуб Станојевић ; цртежи Аца Дренковић]. - Београд : Електродистрибуција-Београд, 1993 (Београд : Завод за израду кованог новца и новчаница). - 113 стр. : илустр. ; 31 cm, Упоредо срп. текст и рус. превод. - Тираж 2.000.

 • CENTENNIAL of Elektrodistribucija Beograd : 1893-1993 / [text authors = auteurs des textes Branislav Uskoković ; translator in english = traduction en anglais Radmila Domazetović, translator in french = traduction en francais Radmila Radović-Petrović ; photos by = photographie Đorđe Bukilica, Slavoljub Stanojević ; drawings = dessin Aca Drenković]. - Beograd : Elektrodistribucija-Beograd, 1993 (Beograd : Zavod za izradu novčanica i kovanog novca). - 111 str. : ilustr. ; 31 cm.

 • TRIFUNOVIĆ, Dragan V.

  СТВАРАЛАШТВО ЂОРЂА М. СТАНОЈЕВИЋА У АСТРОНОМСКИМ НАУКАМА, U: Vasiona. - ISSN 0506-4295. - 42, 1/2 (1994), стр. 23-25.

 • TRIFUNOVIĆ, Dragan V.

  Научна критика у делу Ђорђа М. Станојевића / Драган Трифуновић. - Ћирилицом, U: Развитак. - ISSN 0034-0278. - 37, 198-199 (1997), стр. 126-134.

 • ТРИФУНОВИЋ, Драган В.

  Ђорђе Станојевић - професор и ректор Универзитета у Београду : живот и дело / Драган Трифуновић. - Београд : Д. Трифуновић, 1997 ([б. м. : б. и.]). - 40 стр. ; 20 cm. - (Библиотека "Свеске" ; књ. 1)

 • ДИМИТРИЈЕВИЋ, Милан С.

  Ђорђе Станојевић : први српски астрофизичар / Милан С. Димитријевић. - Београд : [б. и.], 1997 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 119-123. : илустр. ; 24 cm., П.о.: Publ. Astron. Belgrade No. 56 (1997)

 • ДИМИТРИЈЕВИЋ, Милан С.

  Ђорђе Станојевић први српски астрофизичар / Милан С. Димитријевић. - Београд : [б. и., 1998] ([б. м. : б. и.]). - Стр. 119-123 ; 20 цм, П.о.: Астрономска опсерваторија,56,1997.

 • PURIĆ, J.

  О делу Ђорђа Станојевића / Ј. Пурић, Р. Ђорђевић, М. Ћук. - Ћирилицом, U: Наука и техника у Србији друге половине XIX века / [главни и одговорни уредник Тодор И. Подгорац]. - Крагујевац : Универзитет, 1998. - ISBN 86-81037-06-4. - (1998), стр. 547-548.

 • МИЉАНИЋ, Петар

  140. годишњица рођења Ђорђа Станојевића : беседа одржана у Неготину 6. априла 1998. године / Петар Миљанић. - Слика, У: Флогистон. - ISSN 0354-6640. - Вол. 4, бр. 8 (1998), стр. 209-221.

 • ŠEŠIĆ, Marija

  Ђорђе М. Станојевић : (1858-1921) / Марија Шешић, Петар Миљанић. - Слика Ђ. М. Станојевића. - Библиографија радова Ђорђа Станојевића: стр. 57-63. - Библиографија радова о Ђорђу Станојевићу: стр. 64-66. - [Суммары]., U: Живот и дело српских научника. [7] / уредник Милоје Р. Сарић. - Београд : Српска академија наука и уметности, 2001. - (Биографије и библиографије ; књ. 7. Одељење II, Одбор за проучавање живота и рада научника у Србији и научника српског порекла ; књ. 7). - ISBN 86-7025-310-0. - Стр.[29]-68. II 62613/7

 • РОСЛАВЦЕВ, Сања

  Проф. Ђорђе Станојевић, пионир електрификације у Србији / Сања Рославцев, Лазар Бечејац. - Београд : Електропривреда Србије, 2004 (Београд : МСТ Гајић). - 56 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Документи. Едиција "Великани електропривреде")

  II 73357
 • НАУЧо" (2008 ; Нови Сад) Зборник радова Научног скупа "Ђорђе Станојевић - живот и дело", Нови Сад, 10-11. октобра 2008. / [организатор] Српска академија наука и уметности, Огранак у Новом Саду. - Нови Сад : Српска академија наука и уметности, Огранак, 2008 [тј.] 2009 (Нови Сад : Фељтон). - 251 стр. : илустр. ; 24 cm

 •  

  На спор. насл. стр.: Proceedings of the Scietific Meeting Đorđe Stanojević - His Life and Works. - "Поводом 150 година од рођења" --> насл. стр. - Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Резимеи на енгл. језику уз сваки рад. - Регистар имена: стр. 245-251.

  II 88405
 • ДИМИТРИЈЕВИЋ, Милан С.

  Ђорђе Станојевић : поводом 150. годишњице рођења / Милан С. Димитријевић. - Abstract, У: Анали Огранка САНУ у Новом Саду. - ISSN 1452-4112. - Бр. 4 (2008 [шт. 2009]), стр. 77-84.

 • ДИМИТРИЈЕВИЋ, Милан С.

  Ђорђе Станојевић - човек који је српском народу подарио светлост / Милан С. Димитријевић. - Суботица : Српски културни центар "Свети Сава", 2009 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 27-36 ; 24 cm, П. о.: Луча - часопис за културу уметност и науку ; бр. 1, год. 18, 2009.

 • ДИМИТРИЈЕВИЋ, Милан С.

  Електрификовао Лесковац Ђорђе Станојевић / Милан С. Димитријевић, У: Успења. - ISSN 1452-9122. - Год. 3, бр. 9 (2009), стр. 11-12.

 • DIMITRIJEVIĆ, Milan S.

  Djordje Stanojević in Works of Jules Janssen / M.[Milan] S. Dimitrijević. - [Beograd] : [Astronomical Observatory], 2009. - Str. 205-210 : ilustr. ; 30 cm, P. o.: Publ. Astron. Obs. Belgrade [Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade] No. 86, 2009

 • ДИМИТРИЈЕВИЋ, Милан С.

  Ђорђе Станојевић - човек који је српском народу подарио светлост / Милан С. Димитријевић, У: Луча. - ISSN 0354-7787. - Год. 18, бр. 1 (2009), стр. 27-36.

 • ДИМИТРИЈЕВИЋ, Милан С.

  Ђорђе Станојевић - астроном који је електрифицирао Србију / Милан С. Димитријевић. - Изабрани радови Ђорђа Станојевића и литература о њему: стр. 95-98. - Summary, У: Настава и историја. - ISSN 1451-642X. - Год. 7, бр. 8/9 (2008), стр. 81-98.

 • ДИМИТРИЈЕВИЋ, Милан С.

  Срби и календари / Милан С. Димитријевић, У: Геа. - ISSN 1452-4244. - Бр. 10 (2010), стр. 32-33.

 • DIMITRIJEVIĆ, Milan С.

  Problems of calendar reform and Easter date determination and a proposition to the Serbian orthodox church, made by Đorđe Stanojević / Milan S. Dimitrijević. - [Bucuresti : Curtea Veche Publishing, 2011]. - Str. 147-156 ; 30 cm Bibliografija: str. 156. - P. o.: Transdisciplinary studies; no. 1, 2011.

 • НАУЧНИ скуп "Ђорђе Станојевић - живот и дело" (Нови Сад ; 2008)

  Зборник радова са фотографијама [Електронски извор] / Научни скуп "Ђорђе Станојевић - живот и дело", Нови Сад, 10-11. октобра 2008. = Scientific Meeting Đorđe Stanojević - His Life and Works, Novi Sad, 10 - 11 October 2008 ; [организатор] Српска академија наука и уметности, Огранак у Новом Саду. - Нови Сад : Српска академија наука и уметности, Огранак ; Београд : Друштво астронома Србије : Астрономска опсерваторија, 2012 (Београд : Нови Сад). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm

 • www.arhiva.unilib.rs

  Експериментална физика : за ђаке велике школе. Књ. 2, Наука о енергији тела : механика - динамика : са 545 слика / од Ђ. М. Станојевића