Нови библиотечки сервиси

Пројекат Нови библиотечки сервиси на универзитетима Западног Балкана омогућио је унапређивање библиотечког пословања, пре свега кроз имплементацију нових сервиса и укључивање нових факултетских библиотека у националну мрежу.

Ажурирано:

О пројекту

Ефикасна образовна, професионална и културна сарадња између универзитета у регији једно је од основних остварења пројекта Нови библиотечки сервиси на универзитетима Западног Балкана. Сарадња се огледа кроз технолошко осавремењавање, функционалну интеграцију и институционално ширење академских библиотечких система у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини. Успостављено је укупно шест универзитетских, институционалних репозиторијума у региону, чиме је обезбеђена инфраструктура за нове услуге и бољу сарадњу библиотека са универзитетима.

Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду доступан је на страници PHAIDRA, а детаљније информације о току и резултатима пројекта налазе се на сајту пројекта.

Партнери