Изградња кооперативне мреже

Пројекат, реализован између 2002. и 2004. године, омогућио је Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ да постане део великог библиотечког система COBISS, основног погона који покреће електронски каталог књига и других публикација које се налазе у нашем фонду.

Ажурирано:

О пројекту

Основни циљ пројекта Изградња кооперативне мреже академских библиотека у Србији био је успостављање рачунарске мреже универзитетских и факултетских библиотека ради бољих услова за размену информација, рационалну набавку и бољи приступ публикацијама и информацијама у Србији, Европи и свету. Главна активност везана за овај циљ била је едукација библиотекара у циљу модернизације послова и образовања корисника библиотеке, како би побољшали ефикасност свог истраживања.

На сајту пројекта доступне су детаљније информације, као и Завршни извештај.

Партнери