Књига из фонда реткости спремна за дигитализацију

Пројекти

Књига из фонда реткости спремна за дигитализацију

Као модерни истраживачки центар, Универзитетска библиотека се упушта у авантуре од којих ће многе променити саму природу библиотека. Тако пројекти обухватају иновативна партнерства са другим библиотекама, институцијама и компанијама, и полазе од фокуса на јачању постојећих снага, до побољшања академске сарадње уз коришћење нових технологија.

Ажурирано:

Safeguarding the Fragile Collection of the Private Archive of the Lazic Family

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ је у сарадњи са удружењем грађана „Музеј књиге и путовања – Адлигат“ добила грант Британске библиотеке, из програма Endangered Archives, за пројекат „Safeguarding the Fragile Collection of the Private Archive of the Lazic Family“.

Europeana Libraries

Из збирке оријенталних рукописа

Најстарија књига из фонда Универзитетске библиотеке из 1206. године, написана на персијском језику, доспела је на екране истраживача из целог света, захваљујући пројекту Europeana Libraries. Поред збирке оријенталних рукописа на персијском, отоманском турском и арапском језику, омогућен је приступ и вредној збирци о Александру Великом, насталој од 15-19. века.

Europeana Newspapers

Бодљикаво прасе

Europeana Newspapers је пројекат који из магацина европских библиотека на површину износи 18 милиона новинских страница. Новине су доступне путем вебсајтова самих библиотека, али и највећег европског портала дигиталних садржаја, Еуропеане, као и Европске библиотеке.

Пренос знања, садржаја и програма

Знање за све

Бесплатно квалитетно образовање академског калибра данас је путем интернета доступно свим појединцима који желе да стичу нова знања. Универзитетска библиотека промовише ову добру праксу кроз организовање радионица у јавним и високошколским библиотекама у Србији и региону, у оквиру пројекта који финансира Министарство културе Републике Србије.

Нови библиотечки сервиси

Пројекат Нови библиотечки сервиси на универзитетима Западног Балкана омогућио је унапређивање библиотечког пословања, пре свега кроз имплементацију нових сервиса и укључивање нових факултетских библиотека у националну мрежу.

Изградња кооперативне мреже

Пројекат, реализован између 2002. и 2004. године, омогућио је Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ да постане део великог библиотечког система COBISS, основног погона који покреће електронски каталог књига и других публикација које се налазе у нашем фонду.